Solceller på nybyggd villa i Arboga

Minskat klimatavtryck med solceller

När Robert Söderqvist med familj bestämde sig för att bygga en ny villa så tog de verkligen höjd för miljöaspekten. Huset är utrustat med bergvärme, braskamin och värmeåtervinning på ventilationen. Och nu även med solceller.

– Vi vill minska vårt klimatavtryck så det var inget svårt val att låta installera solceller, berättar Robert.

I dagarna har den nya elmätaren installerats och man räknar med att producera lika mycket som man förbrukar. Sannolikt blir nästa steg en elbil vilken då också kan laddas med energi från solcellerna.

Skräddarsydd installation av solpaneler

– Solkraft Sverige var de som kunde anpassa installation efter monteringen av vårt hus, så valet av leverantör blev inte så svårt. Installationen gick också väldigt bra. Ur mitt perspektiv som beställare så blir den tekniska kompetensen hos både rådgivare och installatör viktig; att skaffa sig kännedom och förstå husets konstruktion, förklarar Robert.

– Generellt så blir ju kontakten med, och förtroendet för, säljaren väldigt viktigt när man väljer sin leverantör. Sedan får man ju såklart kolla andra referenser också.

Utifrån samma premisser föll valet av paneler på REC som hade både bra omdömen och trygga garantier.

– Att valet till syvende och sist föll på Solkraft var deras förmåga att anpassa sig, och möta våra önskemål vilket blev avgörande för oss, avslutar Robert.

Unik projektering

Ulf Bergström, ansvarig rådgivare på Solkraft förklarar processen.

– Eftersom vi alltid projekterar och lämnar offert baserat på att vi har gjort ett platsbesök för att förstå kundens önskemål och husets förutsättningar så blev detta ett annorlunda upplägg. Här fanns inget färdigt hus att ta mått på, men kunden hade detaljerade ritningar så det gick bra att göra panel-layouten utifrån dom. En fördel med att bestämma sig för solceller i samband med nybyggnation är att vi ofta kan använda samma byggställning och på så sätt spara in en kostnad.

Det är ett stort förtroende att få lägga solpaneler på en helt ny villa. Valet av paneler är mycket bra, med långsiktighet i både produkt- och effektgaranti. Alla paneler tappar i kraft över tid. I olika takt och med varierad effekt men i denna installationen så är det en panel som har en effektgaranti på upp till 86 % efter 25 år, så det är verkligen en bra produkt, avslutar Ulf.

Solcellsmontörer i Arboga

Rådgivare Ulf, kunden Robert och montörerna Karsten och Christopher december 2019.

REC 315W

Anläggningsfakta

Växelriktare: Solar Edge
Panel: REC 315W monokristallina
Installerad effekt: 10 kW