Minska fastighetens driftskostnader
med solceller

Oavsett om du äger en fastighet eller sitter i styrelsen för en bostadsrättsförening så är målet detsamma: Att minska de löpande driftskostnaderna. Elförbrukningen utgör en stor del av dessa kostnader och för vissa företag kan de vara en direkt avgörande faktor när det kommer till företagets möjligheter till ökad lönsamhet.

Genom att installera solceller på fastighetens tak minskar ni inte bara elräkningen utan ni får en starkare miljöprofil vilket också attraherar nya hyresgäster och ökar fastighetsvärdet.

Varför investera i solceller?

Ökat fastighetsvärde

Anledningarna till att företag och fastighetsägare investerar i solenergi är många. Fastighetens värde ökar, sänkta driftskostnader och miljöprofilering är några av dem. Avkastningen på investerat kapital är hög med dagens elpriser och har hög sannolikhet att bli ännu bättre.

Avkastning och lån

En årlig skattefri avkastning på mellan 10–17 % på en investering ger en trygghet för banker vilket leder till att de lättare beviljar lån till en fördelaktigt låg ränta. Normalt sett ökar även värdet på fastigheten vilket ger ytterligare en säkerhet.

Minimalt underhåll

En solcellsanläggning är i stort sett helt underhållsfri. Nederbörd motverkar till exempel nedsmutsning och vinden tar hand om löv. Övervakning av anläggningen kan du göra med din telefon eller dator. Solkraft har också möjlighet att felsöka på distans om anläggningen är uppkopplad mot internet. Våra solcellsanläggningar omfattas av långa garantier vi och jobbar med Europas största grossister inom solenergi.

Vill ni undersöka er fastighets förutsättningar?

Varför Solkraft Sverige?

Solenergi är en relativt ung bransch och utvecklingen går fort inom såväl teknik som kvalitet. Med vår noggrannhet vid materialval, montering och installation kan du lita på att du får paneler och komponenter i världsklass monterade och installerade av proffs. Med rådgivare som projekterar först efter att ha varit på personligt besök blir varje installation och lösning unik. Vi tar aldrig några genvägar när det gäller branschstandard, lagkrav, byggnormer eller säkerhet.

Vi startade vår verksamhet 2014 och har sedan dess skaffat oss en gedigen erfarenhet med över 7 000 installerade anläggningar runt om i Sverige. Även om vi givetvis lär oss något nytt varje dag är det nu få som kan utmana oss när det gäller kunskap om solenergilösningar. Alla som anlitar oss kan känna sig trygga med att vi har den kompetens som krävs för att skapa den bästa lösningen utifrån kundens önskemål och fastighetens förutsättningar.

Referenser