Förnybar energi –

För en grönare framtid

Klimathotet är verklighet. Allt fler trovärdiga källor rapporterar om att vi måste genomföra ­kraftfulla förändringar i vårt sätt att leva och konsumera. Annars ser framtiden dyster ut för vår planet och för kommande gene­ra­tioner. Vi behöver alla ställa om till fossil­fria bränslen och förnybar energi för att så snart som möjligt bromsa växthuseffekten och dess ödesdigra konsekvenser. Många tycker att det verkar lönlöst att leva klimat­smart i ”lilla Sverige” när de största ut­­släppen och miljöbrotten görs i helt andra delar av världen.

En viktig drivkraft för oss på Solkraft Sverige är att få så många som möj­ligt att inse att varje litet steg i rätt rikt­ning både gör skillnad och visar vägen för andra.

Vi är stolta över att vara en del av hela samhällets omställning
till förnybar energi med solceller, laddboxar och energilagring.

En positiv miljökalkyl

De flesta vet idag att solenergi är ett miljö­vänligt alternativ till andra icke förnybara energikällor. Men tillverkningen av panelerna då? Och transporterna hela vägen från fabrik till slutkunden? Är inte dessa aspekter miljöbovar som heter duga? Självklart går det åt både material och energi vid tillverkning och transport. Men faktum är att våra noga utvalda paneler snabbt kompenserar för sin negativa miljöpåverkan vid tillverkningen. Panelernas långa livslängd och att många tillverkare själva använder sol­energi vid panelproduktionen bidrar givetvis också till den positiva miljökalkylen.

Vårt eget strå till stacken

För oss är det en självklarhet att sträva ­efter att bli ISO-certifierade inom kvalitet och miljö. Det innebär att vi redan idag arbetar enligt ett strukturerat och inom organisationen väl kommunicerat kvalitets- och miljö­ledningssystem som är framtaget i enlighet med ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Kvalitets- och miljöaspekterna finns därför med som naturligt integrerade delar av vårt tanke- och arbetssätt. Varje dag, i varje projekt och i varje arbetsmoment. Från hur vi genomför egenkontroller och dokumentation till hur vi väljer våra panelleverantörer och hanterar vårt bygg­avfall. Vår miljöpolicy är en viktig ledstjärna för att uppnå våra högt uppsatta miljömål (se nedan).

Vi hjälper dig att ta steget

ROT-avdrag för ”Grön teknik”, förenklade bygg­lovsregler, slopade strafftullar och stigande el­priser gör det just nu lönsammare än någonsin att skaffa solceller. Vi kan därför garantera att du på sikt räknar hem din solcellsinvestering genom sänkta elkostnader. En solcellsanläggning höjer dessutom genast värdet på din fastighet. Ofta med en summa som motsvarar kostnaden. Att undersöka din fastighets förutsättningar för solceller och att räkna på kostnaden för en helhetslösning är det första steget mot en hållbar investering som gör gott för både ekonomi och miljö. Vi hjälper dig gärna på vägen!

”Vi ska i vårt eget miljöarbete och i våra kunduppdrag verka för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt. Tillsammans med kunden ska vi verka för ett hållbart samhälle genom att ge råd och förslag till byggnadstekniska energi­effektiva lösningar som ger solcellsanläggningen lång livslängd och goda förutsättningar för underhåll. All vår verksamhet ska utföras i enlighet med tillämpliga lagar och föreskrifter. Vårt dagliga miljöarbete innebär att stödja våra kunder till ett aktivt val av material och teknik som beaktar miljö­aspekter. Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem ska utvecklas fort­löpande genom ständiga förbättringar. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att denna miljöpolicy följs.”