Hur fungerar solceller?

Solceller för miljö och ekonomi

Att investera i en solcellsanläggning gör gott både för miljön, ekonomin och den goda känslan av att man är med och bidrar till klimatomställningen.

Det är ett par saker som påverkar solcellsanläggningens förutsättningar – skuggning, instrålning, takriktning, takvinkel och elnätets kapacitet i anslutningspunkten. Sedan är det naturligtvis takets konstruktion och bärighet som måste kontrolleras för den tillkommande lasten. Man kan även välja att markmontera solcellsanläggningen på stativ.

När installationen väl är gjord så fungerar anläggningen i korta drag på följande sätt, helt klart en ren solskenshistoria…

1. Solen skiner

Solinstrålning och dagsljus träffar solcellen och skapar en elektrisk spänning, likström.

2. Växelriktaren omvandlar till 230V grön el

För att du ska kunna dra nytta av energin i ditt hem måste solpanelernas likström omvandlas till växelström. Det är precis vad som sker i en växelriktare.

3. Elcentral

Allt som anläggningen producerar går i första hand in i fastigheten och ersätter köpt el. Producerar inte anläggningen tillräckligt mycket, importeras underskottet automatiskt från elnätet. Eventuell överproduktion säljs automatiskt ut på elnätet.

4. Nätägarens elmätare för köp/sälj av överskottet

Via den nya dubbelriktade elmätaren kan du sälja du ditt överskott eller hämta hem el från nätet om, och när, det behövs. Allt sker per automatik.

Två olika typer av installationer

Solkraft Sverige installerar både serie- och parallellkopplade system med växelriktare från bland andra SolarEdge, Huawei, Growatt och SAJ.

Ett parallellkopplat system med optimerare bakom varje panel betyder att panelerna blir helt oberoende av varandra och har fördelarna att man kan placera panelerna hur som helst och utnyttja takytan optimalt även vid skuggning från till exempel tak, träd och andra byggnader. Övervakning och felsökning är möjlig ändå ned till panelnivå samt DC-avstängning för installatörer, underhållspersonal och brandmän genom SafeDC-mekanismen.

Ett seriekopplat system med strängväxelriktare MPPT (Maximum Power Point Tracker) installeras med fördel när förutsättningarna inte störs av till exempel mycket skuggor eller alltför många olika takvinklar och väderstreck. Om man vet att en eller några paneler kommer att skuggas av till exempel en skorsten kan dessa enskilda paneler optimeras för att undvika att hela strängen eller systemet går ned i effekt vid skuggning.

Hur fungerar ekonomin i en solcellsanläggning?

För den överskottsel du säljer tjänar du:

Alla elleverantörer betalar olika för solelen. Ett cirkapris är spotpris + några öre i fast ersättning. Som mikroproducent kan du sälja upp till 30 000 kWh per år och även erhålla en skattereduktion om 60 öre/kWh. Maximalt 18 000 kr per år.

På egenproducerad el som du förbrukar sparar du:

Allt som anläggningen producerar och som du själva använder i fastigheten betalar du inga avgifter för. Således slipper du nätöverföringsavgift, energiskatt, spotpris samt eventuellt elcertifikat + moms.

Avtal för att köpa och sälja el

När allt är klart och nätägaren bytt mätare i inkommande skåp kan anläggningen driftsättas. Kunden bör omgående kontakta en elleverantör för att teckna ett produktionsavtal för solenergi så man får betalt för den överskottsel som matas ut på elnätet. Man måste ha samma elleverantör för det man köper och säljer.

Hur fungerar skattereduktionen på den el som säljs?

Du får 60 öre i skattereduktion för varje kWh som du säljer/exporterar ut på elnätet. Nätägaren är ansvarig för att rapportera in detta till Skatteverket och skattereduktionen regleras på kommande års deklaration.

Har vi tillräckligt med sol i Sverige
för att solenergi ska löna sig?

Vi på Solkraft Sverige kan snabbt konstatera att intresset för solceller har ökat lavinartat under de senaste åren. Samtidigt finns det fortfarande många som ställer sig frågan om vi har tillräckligt med sol i Sverige för att solenergi ska vara lönsamt. På grund av våra långa och ljusa sommardagar, våra effektiva solpaneler och möjligheten att sälja producerat elöverskott så är svaret på den frågan ett rungande:

JA – Att installera solceller i Sverige lönar sig verkligen!

Soltimmar

Soltimmar Europa

Lika många soltimmar som världsettan

Sveriges långa mörka vintrar kompenseras av att vi har långa ljusa dagar under vår, sommar och höst. Faktum är att södra Sverige under ett år har ungefär samma solstrålning som norra Tyskland, det land i världen som har flest installerade solceller per invånare.

Även när solen gått i moln

Dagens effektiva solpaneler producerar el även under molniga dagar, ja faktiskt även när de är täckta av frost eller ett lätt snötäcke. Visserligen med reducerad effekt men med rätt paneler och rätt placering kan solenergi definitivt göra underverk för din elräkning oavsett var i landet du bor.

Sälj ditt överskott på solel

De allra flesta som installerar solceller får ett överskott av el under den del av året då solelsproduktionen är hög och den egna förbrukningen låg. Överskottet säljer du enkelt tillbaka till ditt elbolag och pengarna du tjänar kan du sedan använda för att köpa el under årets mörkaste månader.

Sveriges långa mörka vintrar kompenseras av att vi har långa ljusa dagar under vår, sommar och höst.