Installera solceller för villa!

Att installera solceller på din villa eller ditt fritidshus är att göra en investering för framtiden. Med största sannolikhet ökar du värdet på huset, samtidigt som du sänker dina driftskostnader och bidrar till en grönare framtid. Som privatperson kan du dessutom nyttja det nya avdraget för “Grön teknik” motsvarande 15 %.

Varför solpaneler på villatak?

Ökat fastighetsvärde

Att installera solceller på ett hus är en framtidsinvestering som i de flesta fall ökar värdet på din fastighet och dessutom sänker dina driftskostnader. Värdeskillnaden med eller utan solceller varierar beroende på var i landet du bor.

15 % avdrag på solceller

Det finns ett nytt avdrag för “Grön teknik” som du får på 15 % av kostnaden på en komplett anläggning med solceller. Avdraget dras direkt vid order. Kontakta oss om du vill diskutera era förutsättningar och en prisbild.

Miljövänlig energi

Solceller är en teknik med närmast oändlig potential som har möjlighet att konkurrera ut fossil elproduktion och förse oss med ren el för alltid! Bidra till en grönare framtid du också!

Varför Solkraft Sverige?

Våra kunder är lika viktiga för oss som solens kraft är för vår egen existens. Solkraft Sverige jobbar uteslutande med solceller och har inget annat åtagande än det till våra kunder och deras solcellsinstallationer. Det gör oss extra måna om att överträffa kundens förväntningar och vi tummar inte en millimeter på den kvalitet som vi vet kunden kräver och förtjänar.

Solkraft Sverige är vid det här laget en erfaren organisation som utfört över 3000 lyckade solcellsinstallationer. Vi har en stark ägarbild för en långsiktighet och våra rådgivare finns med hela vägen från idé till genomförande. Du kan vara trygg med att vi levererar den optimala solcellslösningen utifrån just dina önskemål och ditt hus specifika förutsättningar.

Lönar sig solceller för villa?

Lönar det sig att installera solpaneler på villan? Med hur mycket sänker man sin elförbrukning? Dessa frågor är bland de första man ställer sig som villaägare. Svaret är faktiskt ja, för de flesta husägare.

I de flesta fall betalar sig en solcellssatsning på cirka 10 år. Så för dig som vill börja producera egen, grön el, kan detta bli verklighet snabbare än du tror. Eftersom varje fastighet är unik finns inga generella kalkyler. Men här till höger kan du se ett exempel.

Exempel – Nyinstallerad 10 kW solcellsanläggning i Göteborg

Typ: Astronergy CHSM6610M 305 W FB med SolarEdge växelriktare och infästningar från Schletter.

Och bättre blir det

Mycket tyder på att elpriserna kommer att stiga under kommande år. Vad innebär det för dig som valt att investera i solpaneler från Solkraft Sverige? Med en anläggning liknande den i vårt exempel ovan sänker du ditt årsbehov av inköpt el från 15 000 kWh till 4 200 kWh. Det gör dig givetvis mindre känslig för prishöjningar. Faktum är att ju mer elpriset höjs desto större blir den besparing dina solceller ger dig.

Se fler exempel under referenser.

GARANTIER  
Installation: 5 år
Produkt: 12 år
Effekt: Minst 84.8 % effekt vid 25 år
INVESTERING  
Ordinarie pris vid totalentreprenad: 135 000 kr
Grön teknik – Möjligt ROT-avdrag 15%: 114 750 kr
MINSKAD ELKOSTNAD  
Solcellernas årsproduktion: 10 500 kWh
Kundens årsförbrukning: 15 000 kWh
Aktuellt elpris: 1,4 kr/kWh
Inköp av årlig elförbrukning: 21 000 kr
Årlig intäkt från solceller: 14 700 kr
Årlig elkostnad med solceller: 6 300 kr
Minskning av elkostnad: 70 %
AVKASTNING  
Avkastning/år: Intäkt: 14 700 kr
  Investering: 114 700 kr = 12,8 %
   

Boka kostnadsfritt hembesök

Boka kostnadsfritt hembesök

Tack för ditt intresse för Solkraft Sverige och solenergi!

I vår strävan att ge våra kunder bästa möjliga beslutsunderlag för sin solcellsinvestering så börjar vår process alltid med ett platsbesök. Under rådande omständigheter så skapar dock denna del ett hinder för oss alla. Utifrån detta så vill vi fortfarande vara behjälpliga för er, så skicka gärna in en intresseanmälan så tar vi en kontakt och hittar en lösning för dialog om hur vi kan hjälpa er.

Tillsammans kan vi därifrån bidra till en ljusare och fossilfri framtid!

Bästa hälsningar,
Solkraft Sverige

Säljmöte

För att boka en kostnadsfri konsultation eller för att ställa frågor om solceller direkt till oss,
fyll i dina uppgifter här så ser vi till att rätt person återkopplar till dig.

Välkommen att höra av dig!