Den svenska staten erbjuder idag möjlighet till subventionering vid installation av solceller. Solcellsstödet* riktas till alla typer av aktörer som privatpersoner, företag och offentliga organisationer. Genom bidraget vill man underlätta omställningen till förnybara energikällor och göra det enklare och mer gynnsamt att producera sin egen el. Trots detta så uppstår ibland frågor kring investeringens bäring. Med all rätt – det är en stor privatekonomisk investering.

Mäklarna myser

Vi på Solkraft Sverige har erbjudit helhetslösningar inom solenergi sedan 2014, med erfarenhet från över 3000 installationer, där såväl våra egna som våra kunders erfarenheter talar sitt tydliga språk. Att skaffa solceller är inte bara ett hållbart miljöval, det är även en långsiktig och lönsam investering som betalar sig över tid genom sänkta elkostnader. Våra dialoger med mäklare och fastighetsägare har även visat att en investering i solpaneler höjer värdet på fastigheten i samma sekund som anläggningen tas i bruk. Låga elkostnader är givetvis hårdvaluta bland dagens miljö- och kostnadsmedvetna husspekulanter.

Bankerna positiva

Solcellsinvesteringens ekonomiska kalkyl med sänkta driftkostnader och ökat fastighetsvärde gör att många banker ställer sig positiva till att låna ut pengar till den som vill installera solceller. Flera långivare erbjuder idag särskilda solcellslån med fördelaktiga villkor.

Studie bekräftar

Vi har aldrig tvivlat på solcellernas värdeökande inverkan men vill ändå gärna lyfta fram ett nyligen publicerat examensarbete från Sveriges lantbruksuniversitet som med tydlighet pekar åt samma håll.

”Resultaten från denna studie pekar starkt på att solceller höjer huspriset, vilket talar för att det är rimligt för hushåll att förvänta sig att priset på deras hus kommer att gå upp om de installerar solceller.”**

Rejäl värdeökning

Studien i examensarbetet baseras på data mellan åren 2012–2018 och har genomförts utifrån frågeställningen om ett solcellssystem påverkar husets värde. Medelkostnaden för de anläggningar som granskats i studien ligger på 101 000 kr (efter eventuell och aktuell subvention). I förhållande till den kostnaden, ökar fastighetens försäljningspris, enligt studien med en summa mellan 280 000 och 300 000 kronor. Därutöver ser man att solcellsanläggningar med högre kapacitet ökar värdet ytterligare.

Ungt forskningsområde

Tilläggas bör att det sen tidigare finns relativt lite forskning på området. Faktum är att tidigare forskning enbart är utförd utanför Europa och under andra förhållanden. Denna undersökning är således den första i både Sverige och Europa. Forskningsområdet är spännande och högaktuellt men eftersom marknaden är relativt ny finns det generellt sett vissa brister på relevanta data gällande såväl kvantitet som tidsspann. Det råder dock inga tvivel om att mängden solcellsinstallationer ökar snabbt och att vi framöver kommer att kunna ta del av ännu fler intressanta studier liknande denna.

Stort grattis!

Som med många andra studier så förekommer en del ”om och men” i resonemanget men i grunden är indikationerna väldigt tydliga. Utöver denna del i investeringens ekvation så finns det givetvis många andra ekonomiska och miljömässiga uppsidor.
Vi säger – stort grattis alla solcellsägare till en mycket god investering!

*Från den 7 juli 2020 upphörde möjligheten att ansöka om investeringsstöd. Till nästa år förväntas ett nytt ”grönt rot-avdrag” på 15 % ersätta solcellsstödet.

**Pricing the Sun – a hedonic approach on the influence of photovoltaic systems on house prices in Sweden Axel Bolin, 2019 SLU