Därför är solceller en smart teknik

Upptäck fördelarna med solenergi och solpaneler

Solceller är inte bara en smart och fascinerande teknik, det är även en klok investering för såväl din ekonomi som vår gemensamma miljö och framtid. I denna artikel kommer vi att kika närmare på många av fördelarna med solceller. Låt oss börja med en kort sammanfattning.

För det första är solenergi ett hållbart sätt att producera elektricitet. Genom att utnyttja solens kraft kan du minska ditt koldioxidavtryck och bidra till en renare miljö. Dessutom kan du dra nytta av olika incitament och bidrag från staten för installation av solceller.

En annan fördel är att solpaneler kan ge dig en mer oberoende energiförsörjning. Genom att själv producera din el kan du bli mindre beroende av energibolag och öka din självförsörjning. Dessutom kan ditt elöverskott från solenergi säljas tillbaka till elnätet och generera extra intäkter för dig.

Solceller är även en långsiktig investering. Många tillverkare lämnar en effektgaranti på att deras solpaneler har minst 89 % av sin effekt kvar efter 25 år. Sveriges äldsta nätanslutna solcellsanläggning i drift installerades 1984 så du kan definitivt njuta av låga energikostnader och en hög avkastning på din investering under många år. Du kan också öka värdet på ditt hem genom att installera solceller.

Så om du är intresserad av att spara pengar, bidra till en renare miljö och bli mer självförsörjande med el, är solenergi definitivt något att överväga.

Vi på Solkraft Sverige har hjälpt privatpersoner och företag att skaffa solceller sedan 2014. Boka ett kostnadsfritt platsbesök redan idag så berättar vi mer.

Hur fungerar solceller?

Solceller, även kända som fotovoltaiska celler, är en teknik som omvandlar solenergi till elektricitet. De består av halvledarmaterial som vanligtvis är tillverkade av kisel. När solens strålar träffar solcellerna, genererar de en elektrisk ström genom en process som kallas fotovoltaisk effekt. Denna elektricitet kan sedan användas för att driva hushållsapparater, belysning och andra elektriska enheter.

Bild som symboliserar fotovoltaisk effekt.

Processen där solstrålar blir till el kallas för fotovoltaisk effekt.

Solpaneler är moduler som innehåller flera solceller som arbetar tillsammans för att generera tillräckligt med energi för att vara användbar. Beroende på behovet kan ett solpanelsystem variera i storlek från ett par paneler för att förse ett litet hushåll med elektricitet till större installationer som genererar tillräckligt med energi för företag eller samhällen.

Solcellstekniken har utvecklats avsevärt under de senaste åren, vilket har gjort solpaneler mer effektiva och ekonomiskt överkomliga. Detta har gjort det möjligt för fler människor att dra nytta av solenergi och dess fördelar.

Solpaneler är enkla att installera och kräver minimalt underhåll. De kan monteras på taket, fasaden eller på marken, beroende på tillgängligt utrymme i lämpligt väderstreck. Det finns också olika typer av solceller att välja mellan, inklusive monokristallina, polykristallina och tunnfilmsolceller.

Kan solceller sänka dina elkostnader?

En av de mest uppenbara fördelarna med solpaneler är att de kan hjälpa dig att minska dina energikostnader. Genom att själv producera din elektricitet kan du minska eller eliminera behovet av att köpa el från elbolag. Solenergi är gratis och obegränsad, vilket innebär att du kommer att kunna dra nytta av låga eller inga energikostnader under soliga dagar.

Genom att installera solpaneler kan du även skydda dig mot framtida energiprisökningar. Eftersom solenergi är en förnybar energikälla är den inte lika benägen att påverkas av de omvärldshändelser som påverkar fossila bränslen. Genom att producera din egen el kan du alltså vara mindre beroende av traditionella energikällor och deras prissvängningar.

Bilden visar en modell av ett hus med solceller på taket. Bilden symboliserar att solceller ger ekonomiska fördelar.

Möjligheten att sälja sitt elöverskott ses av många som en stor fördel med solceller.

Ett annat sätt att minska dina energikostnader med solpaneler är genom möjligheten att sälja din solel. Om ditt solpanelsystem genererar mer el än vad du förbrukar, kan du sälja överskottet till elnätet. Detta kan ge dig en extra inkomst och bidra till att minska kostnaderna för din egen elförbrukning. I Sverige är det vanligt att sälja sitt överskott under årets ljusa månader och använda inkomsten till att köpa el under årets mörkare period.

Är solceller en miljövänlig energilösning?

En viktig fördel med solpaneler är deras miljövänlighet. Solenergi är en förnybar och ren energikälla som inte släpper ut koldioxid eller andra föroreningar vid elproduktionen. Genom att använda solpaneler kan du minska ditt koldioxidavtryck och bidra i kampen mot klimatförändringarna.

Fossila bränslen, såsom kol och olja, är inte bara ändliga resurser utan också en av de främsta orsakerna till koldioxidutsläpp och luftföroreningar. Genom att övergå till solenergi kan vi minska vårt beroende av dessa icke-förnybara energikällor och minska de negativa miljöeffekterna.

Rött hus på landet med solpaneler på taket. Runt huset växer högt gräs och gula blommor.

Att skaffa solceller är en god investering i vår gemensamma miljö och framtid.

Solpaneler är också tysta och har ingen rörliga delar, vilket innebär att de inte avger något buller eller vibrationer under drift. Detta gör dem idealiska för både bostadsområden och kommersiella områden där tystnad och trevnad är viktiga faktorer.

Kan solpaneler göra dig mer självförsörjande inom el?

Ytterligare en fördel med solpaneler är att de ger dig en mer oberoende energiförsörjning. Genom att producera din egen el kan du minska ditt beroende av elbolag och det traditionella elnätet. Detta kan vara särskilt värdefullt i områden där elnätet är opålitligt.

Med solpaneler kan du skapa en mer självförsörjande energilösning för ditt hem eller företag. Genom att installera batterilager kan du dessutom lagra överskottet av solenergi och använda den under natten eller när solen inte skiner. Detta gör det möjligt att ha tillgång till el även när det inte finns tillgång till solenergi.

Är solceller en långsiktig investering?

Att investera i solpaneler är en långsiktig investering. De har en lång livslängd och levererar ofta mer än 89% av sin ursprungliga kapacitet efter 25 år. Det finns idag anläggningar i drift som är betydligt äldre än så. Det innebär att du kan njuta av låga energikostnader och en hög avkastning på din investering under en lång tid. Genom att producera din egen el kan du spara tusentals kronor på dina elräkningar under solpanelernas livslängd.

Solpaneler kräver också minimalt underhåll. Efter installationen behöver du bara se till att panelerna är rena och fria från skugga för att optimera deras effektivitet. De flesta solpaneltillverkare erbjuder också garantier på sina produkter, vilket ger dig extra trygghet och skydd för din investering.

Ökar solpaneler fastighetsvärdet?

En annan fördel med solceller är att de kan öka värdet på din fastighet. Medan du kan njuta av lägre energikostnader under din tid i hemmet, kan solpaneler också göra fastigheten mer attraktiv för potentiella köpare. Många människor är intresserade av att minska sina energikostnader och minska sin klimatpåverkan och är därmed villiga att betala mer för fastigheter med solpaneler.

Bilden visar en modern villa med solceller på taket.

En nyrenoverad villa med solceller är attraktiv på bostadsmarknaden.

När Booli undersökte slutpriser under perioden 2018-01-01 till 2023-06-08 kunde man visa att hus med solceller säljs för i snitt 250 000 kronor mer än hus utan solpaneler (läs mer här). Något som givetvis kan vara särskilt värdefullt om du planerar att sälja ditt hem i framtiden.

Finns det statliga bidrag för installation av solceller?

Privatpersoner kan få en skattereduktion för kostnaden för arbete och material vid installation av grön teknik (solceller 20 %, energilager 50 % och laddboxar 50 %). Det fungerar på liknande sätt som med ROT och RUT, men är en egen skattereduktion. Du får avdraget direkt på fakturan från företaget som utför installationen (din utförare). Företaget begär sedan utbetalning från Skatteverket. Totalt kan man få upp till 50 000 kronor per år i skattereduktion, vilket innebär att ett hushåll med två vuxna kan få upp till 100 000 kronor. Läs mer på skatteverket.se.

För tillfället finns inget statligt bidrag eller skattereduktion till företag, föreningar och bostadsrättsföreningar som vill installera solceller på sin fastighet.

Eftersom solenergi visat sig vara en god investering som höjer fastighetsvärdet och förbättrar hushållsekonomin erbjuder många banker och låneinstitut så kallade sollån eller solcellslån med 0 % ränta. Dessa lån kan vara förmånliga för den som inte har tillräckligt med kapital för att avvakta den fortlöpande avkastningen från solcellerna.

Hur kan Solkraft Sverige hjälpa dig?

Solkraft Sverige erbjuder kostnadsfria platsbesök och rådgivning till dig som vill sänka dina elkostnader med hjälp av solenergi. Vid besöket undersöker vi din fastighets förutsättningar, informerar om statliga subventioner, svarar på dina frågor samt visar förslag och möjligheter. Därefter återkommer vi med en offert på en skräddarsydd helhetslösning.

Ladugård med solceller från Solkraft Sverige.

Vi har installerat solcellsanläggningar sedan 2014 och har många fina referensprojekt att visa upp.

”Vi ser det som vårt ansvar att hjälpa våra kunder genom hela processen, från att förstå vilka stöd som finns till att faktiskt genomföra installationen. Vår rådgivning och våra platsbesök är helt kostnadsfria, och vi är här för att göra omställningen till fossilfria energikällor så smidig som möjligt.” /Peter Olsen, VD för Solkraft Sverige.

Att investera i solceller är inte bara ett steg mot en mer hållbar framtid, utan också en ekonomiskt smart investering med många tillgängliga stöd och skattelättnader som gör det enklare att ta steget. För mer information och kostnadsfri rådgivning, kontakta Solkraft Sverige och boka ett platsbesök idag. Vi är här för att hjälpa dig att ta steget mot en hållbar och fossilfri framtid.