Stödtjänster ger dig möjlighet att
få ersättning för din solenergi

Få ut ännu mer av dina solceller

Skaffa batterier för energilagring till din solcellsanläggning. Bli mindre beroende av köpt el och få ekonomisk ersättning för att ”låna ut” batterikapacitet till Svenska kraftnät via så kallade stödtjänster. Extremt lönsamt för dig, ditt företag eller din bostadsrättsförening och samtidigt mycket värdefullt för Sveriges gemensamma omställning till förnybara energikällor.

Bli en del av den gröna omställningen

Tillsammans gör vi det enkelt och tryggt

Vi på Solkraft Sverige har sedan 2014 levererat över 7 000 hållbara solcellsanläggningar till villor, fritidshus, gårdar, lantbruk, bostadsrättsföreningar och företag. I samarbete med våra leverantörer och partners erbjuder vi idag även smidiga helhetslösningar inom batterier och energilagring med möjlighet till lönsamma stödtjänster. Tillsammans gör vi det enkelt och tryggt för dig att skaffa en kostnadseffektiv energilösning och bli en del av den gröna omställningen!

Räkna hem din investering

Nu behöver du inte fundera längre!

Har du redan en solcellsanläggning, eller är du i färd att skaffa en? Funderar du på om den bör kompletteras med en energilagringslösning? Nu behöver du inte fundera längre! Batterier och energilagring har tidigare varit en kostsam historia med lång återbetalningstid. Den tiden är förbi. Med stödtjänster till Svenska kraftnät som en del i ekvationen kan såväl privatpersoner som företag och bostadsrättsföreningar snabbt räkna hem sin batteriinvestering och få god ekonomisk ersättning.

Smartare tillsammans!

Noga utvalda partners

Vi på Solkraft Sverige har noga valt ut våra leverantörer och samarbetspartners inom energilagring och flexibilitetstjänster. Tillsammans har vi just den expertkunskap, hård- och mjukvara som krävs för att hjälpa privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar att enkelt och tryggt komma i gång med solceller, batterier, energilagring och lönsamma stödtjänster.

En värld av möjligheter

Små elproducenter med egna solcellsanläggningar och energilager har vanligtvis för liten batterikapacitet för att kunna erbjuda stödtjänster till Svenska kraftnät. Därför finns så kallade aggregatorföretag som samlar ihop batterikapacitet från flera anläggningar och fungerar som en länk till Svenska kraftnät. Ofta via en smart så kallad Virtual Power Plant (VPP). Ett virtuellt kraftverk som öppnar en värld av möjligheter för dig som vill spara pengar på att nyttja dina solceller och batterier maximalt samt få ekonomisk ersättning för att du hjälper till med att balansera elnätet. Solkraft Sverige har etablerade samarbeten med flera av marknadens främsta aggregatorföretag. Bland dessa väljer vi alltid ut den aggregator som bäst motsvarar kundens behov.

Svenska kraftnät och stödtjänster

Vilka är Svenska kraftnät?

Svenska kraftnät är den statliga myndighet som har till uppgift att planera, bygga och underhålla det svenska elnätet. De säkerställer att elförsörjningen är stabil och att elen når alla hushåll och företag över hela landet. Som en ledande aktör i den svenska energisektorn arbetar Svenska kraftnät aktivt för att integrera förnybara energikällor och främja hållbar utveckling.

Genom att övervaka och balansera elsystemet ser Svenska kraftnät till att mängden producerad el alltid matchar efterfrågan. De spelar en nyckelroll i att förutse och hantera variationer i elförbrukningen och säkerställa att inga avbrott inträffar.

Deras uppgift sträcker sig således bortom att bara transportera el; de spelar en central roll i att balansera elnätet och att möjliggöra övergången till förnybara energikällor. I en tid där hållbarhet står i fokus driver Svenska kraftnät på utvecklingen mot en grönare framtid. Genom att integrera sol- och vindkraft samt andra gröna energiformer arbetar de för att forma en grönare och mer hållbar energimiljö för framtida generationer.

Vad är egentligen stödtjänster?

Svenska kraftnät har uppdraget att hålla det svenska elnätet i balans samtidigt som man, i enlighet med Sveriges, EU:s och FN:s klimatmål, ska verka för gröna energikällor. Med förnybara väderberoende energikällor som exempelvis sol- och vindkraft ökar dock risken för såväl överskott som underskott av el i det svenska elnätet.

För kunna balansera elnätet behöver myndigheten hitta möjligheter att lagra el vid överproduktion och hämta el vid underproduktion. Svenska kraftnät har därmed ett ständigt ökande behov av batterikapacitet. För att täcka behovet har man utvecklat en samarbetsform som kallas för stödtjänster. Ett upplägg som i korthet går ut på att såväl privatpersoner som företag och bostadsrättsföreningar med egna energilagringslösningar mot en generös ersättning kan hjälpa till med att balansera elnätet.

Enkelt beskrivet behöver Svenska kraftnät ditt och många andras stöd för att kunna fylla på elnätet med el vid underproduktion och för att ha någonstans att lagra el vid överproduktion. De behöver stödtjänster!