SOLKRAFT SVERIGE

Solceller ska vara en långsiktig och hållbar lösning. Både som ekonomisk investering och på vägen mot en fossilfri framtid. Sedan 2014 har vi med vår samlade kunskap och våra kvalitativa produkter jobbat mot det målet – att leverera solcellsinstallationer med hög kvalitet, som gör våra kunder självförsörjande på el under lång tid.

Välkommen till Solkraft Sverige

Solceller för alla tak

Sänk dina elkostnader genom att installera en solcellslösning som är anpassad till din fastighet – liten som stor. Det lönar sig att investera i solenergi oavsett om du har villa, fritidshus, gård, lantbruk, bostadsrättsförening eller en kommersiell fastighet.

Lönsamt i längden

Med en egen anläggning från Solkraft Sverige sänker du ditt årsbehov av köpt el väsentligt, vilket gör dig mindre känslig för prishöjningar. Hur en investering kan se ut för dig varierar bland annat beroende på var och hur du bor samt vilka paneler du väljer – men för våra kunder ska en satsning på solceller alltid löna sig på lång sikt.

0 %
Grönt avdrag
0 %
avkastning
0 år
återbetalningstid