Solkraft Sverige

– En del av Bravida

Solpaneler ska vara en långsiktig och hållbar lösning. Både som ekonomisk investering och på vägen mot en fossilfri framtid. Sedan 2014 har vi med vår samlade kunskap och våra kvalitativa produkter jobbat mot det målet – att leverera solcellsinstallationer med hög kvalitet, som gör våra kunder självförsörjande på el under lång tid. Nu, med Bravida som ny kraftfull majoritetsägare, kan vi säkra att det arbetet fortgår in i framtiden – för såväl befintliga som nya kunder. Vi skapar stora resultat, tillsammans!

Solceller för alla tak

Sänk dina elkostnader genom att installera en solcellslösning som är anpassad till din fastighet – liten som stor. Det lönar sig att investera i solenergi oavsett om du har villa, fritidshus, gård, lantbruk, bostadsrättsförening eller en kommersiell fastighet.

Villa

VILLA

Installera solceller för villa! Att installera solceller på ett hus är en framtidsinvestering som kan öka värdet på din fastighet. Som privatperson kan du även nyttja ROT-schablonavdraget på 9 %!

Solpaneler för villa
Lantbruk

LANTBRUK

Vi skräddarsyr solcellslösningar för gård och lantbruk. Sänk dina elkostnader genom effektiv användning av solpaneler på t ex. ekonomibyggnader.

Solpaneler för lantbruk
Fastighet

FASTIGHETER

Vi skräddarsyr solcellslösningar för fastigheter, Brf, kommersiella lokaler och företag. Vi tar dig genom hela processen – från planering till driftsättning!

Solpaneler för fastigheter

Vi använder endast kvalitativa solpaneler som ökar värdet på din investering

LÄS OM VÅRA PANELER

Lönsamt i längden

Med en egen anläggning från Solkraft Sverige sänker du ditt årsbehov av köpt el väsentligt, vilket gör dig mindre känslig för prishöjningar. Hur en investering kan se ut för dig varierar bland annat beroende på var och hur du bor, vilka paneler du väljer – men för våra kunder ska en satsning på solceller alltid löna sig på lång sikt.

0%
Grönt avdrag
0%
avkastning
0år
återbetalningstid
LÄS MER OM EKONOMIN & PRISEXEMPEL