Nu kan du få grönt avdrag även om du erbjuder stödtjänster

Nu kan du kombinera grönt avdrag med stödtjänster – 20% avdrag solceller, 50% avdrag batterier och generös statlig ersättning för stödtjänster.

Kombinera grönt avdrag med stödtjänster

Nu kan du som privatperson få 50% skattereduktion för installation av batterier, även om dessa delvis används för stödtjänster till Svenska kraftnät. Det innebär att du kan dra av hälften av kostnaden för batteriet och samtidigt få statlig ersättning för att låna ut batterikapacitet för att balansera elnätet.

Notera att hela batterikapaciteten inte kan lånas ut – endast en del. För detta krävs ett aggregatorföretag med rätt teknik för delvis utlåning. Många aggregatorer kräver full utlåning, vilket inte kvalificerar för grönt avdrag. Solkraft Sverige samarbetar med ledande aggregatorer som erbjuder lösningar som uppfyller dessa krav.

Bakgrund och beslut

Skatteverket fastslog att batterier som används för att lagra egenproducerad el från solceller är berättigade till grönt avdrag. Tidigare var det oklart om batterier som även stödjer elnätet genom så kallade nätstödtjänster skulle omfattas, men nu har Skatteverket bekräftat att även dessa installationer kvalificerar för avdraget.

Denna utveckling innebär att fler hushåll och företag kan dra nytta av ekonomiska incitament för att installera batterilösningar. Batterier som kan erbjuda stödtjänster till elnätet, såsom frekvensreglering och effektutjämning, blir allt viktigare i en tid där förnybar energi utgör en växande andel av energimixen. Genom att inkludera dessa batterier i det gröna avdraget, stimulerar Skatteverket investeringar i teknik som både gynnar individen och samhället i stort.

Om du är intresserad av att spara pengar, bidra till en renare miljö och bli mer självförsörjande med el, är det gröna avdraget för batterier definitivt något att överväga.

Vi på Solkraft Sverige har hjälpt privatpersoner och företag att skaffa solceller sedan 2014. Boka ett kostnadsfritt platsbesök redan idag så berättar vi mer

Fördelar med det nya beslutet

Ekonomiska incitament: Fler batterier innebär att fler kan utnyttja avdraget och därmed minska sina initiala investeringskostnader.

Energistabilitet: Genom att fler batterier kan stödja elnätet, bidrar det till en stabilare och mer pålitlig elförsörjning.

Miljöfördelar: Ökad användning av batterilagring främjar en högre andel förnybar energi, vilket i sin tur minskar beroendet av fossila bränslen och sänker koldioxidutsläppen.

Dra nytta av gröna avdraget

Skatteverkets beslut att inkludera fler batterityper i det gröna avdraget är en viktig milstolpe för solcells- och batteribranschen i Sverige. Genom att främja installation av avancerade batterilösningar stödjer myndigheten inte bara en hållbar energiframtid, utan också innovation och teknisk utveckling inom energisektorn. För både installatörer och konsumenter innebär detta ökade möjligheter att investera i hållbara energilösningar som gynnar både miljön och den egna ekonomin.

Att dra nytta av Skatteverkets utökade gröna avdrag för batterier är inte bara ett steg mot en mer hållbar framtid, utan också en ekonomiskt fördelaktig investering. Med tillgängliga stöd och skattelättnader blir det enklare att investera i solceller och batterilagring. För mer information och kostnadsfri rådgivning, kontakta Solkraft Sverige och boka ett platsbesök idag. Vi är här för att hjälpa dig att ta steget mot en hållbar och fossilfri framtid.

Boka ditt kostnadsfria platsbesök

Fyll i formuläret här nedan så hör vi av oss för att boka in ditt platsbesök.