Elräkningar är en kostnad medan solceller är en investering med hög avkastning

För den överskottsel du säljer tjänar du:
Spotpris 200 öre
Skattereduktion 60 öre
Nätnytta 2 öre
Summa 2–2.62 kr/kWh
På egenproducerad el som du förbrukar sparar du:
Spotpris 200 öre
Nätöverföringsavgift 25–50 öre
Energiskatt 53,5 öre
Moms 21–26 öre
Elcertifikat 1–5 öre
Summa 2–3,35 kr/kWh

Elbehov och produktion

Månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa
% av årsförbrukning 13,89 % 11,63 % 11,32 % 8,30 % 5,98 % 4,08 % 3,67 % 4,18 % 5,38 % 8,25 % 10,16 % 13,19 %
Förbrukning 4 167 3 480 3 396 2 490 1 794 1 224 1 101 1 254 1 614 2 475 3 048 3 957 30 000
Produktion 760 1 090 2 490 3 670 4 390 4 350 4 520 3 920 2 940 2 010 910 580 31 630
Netto -3 407 -2 390 -906 1 180 2 596 3 126 3 419 2 666 1 326 -465 -2 138 -3 377 1 630
Överproduktion att sälja 0 0 0 1 180 2 596 3 126 3 419 2 666 1 326 0 0 0 14 313

Skattereduktion för grön teknik

Om du ska installera grön teknik kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Med grön teknik avses nätanslutna solcellssystem (20 % skattereduktion), system för lagring av egenproducerad elenergi (50 % skattereduktion) samt laddningspunkter till elfordon (50 % skattereduktion).

Hur stor kan skattereduktionen vara?
Skattereduktionen för installation av grön teknik är högst 50 000 kronor per person och år. Är ni två vuxna i hushållet kan den totala skattereduktionen alltså bli högst 100 000 kr. Om du/ni kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du/ni har betalat in under året och vilka andra avdrag du/ni har gjort.

Hur fungerar det?
Det fungerar på liknande sätt som med ROT och RUT, men är en egen skattereduktion. Du får avdraget direkt på fakturan från företaget som utför installationen (din utförare). Företaget begär sedan utbetalning från Skatteverket.

Viktiga villkor för att kunna få skattereduktion för installation av grön teknik

  • Installationen ska ha påbörjats, slutförts och betalats den 1 januari 2021 eller senare.
  • Installationen ska förse den aktuella bostaden med el och måste ske i ditt eller din förälders hushåll.
  • Den aktuella bostaden/hushållet ska utgöras av ett småhus (befintligt eller under uppförande) som ägs av dig som begär skattereduktion, en ägarlägenhet (befintlig eller under uppförande) som ägs av dig som begär skattereduktion eller en bostadsrättslägenhet som ägs av dig som begär skattereduktion.
  • Skattereduktion för materialkostnaden ges bara om du köper in materialet via samma företag som utför installationen.

Vill du veta mer och få en skräddarsydd kalkyl för din fastighet – Boka in ett kostnadsfritt besök!