Elräkningar är en kostnad medan solceller är en investering med hög avkastning

För den överskottsel du säljer tjänar du:
Spotpris 200 öre
Skattereduktion 60 öre
Nätnytta 5 öre
Summa 2–2.65 kr/kWh
På egenproducerad el som du förbrukar sparar du:
Spotpris 200 öre
Nätöverföringsavgift 25–50 öre
Energiskatt 30 öre
Moms 21–26 öre
Elcertifikat 1-5 öre
Summa 2–3 kr/kWh

Elbehov och produktion

Månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa
% av årsförbrukning 13,89 % 11,63 % 11,32 % 8,30 % 5,98 % 4,08 % 3,67 % 4,18 % 5,38 % 8,25 % 10,16 % 13,19 %
Förbrukning 4 167 3 480 3 396 2 490 1 794 1 224 1 101 1 254 1 614 2 475 3 048 3 957 30 000
Produktion 760 1 090 2 490 3 670 4 390 4 350 4 520 3 920 2 940 2 010 910 580 31 630
Netto -3 407 -2 390 -906 1 180 2 596 3 126 3 419 2 666 1 326 -465 -2 138 -3 377 1 630
Överproduktion att sälja 0 0 0 1 180 2 596 3 126 3 419 2 666 1 326 0 0 0 14 313

ROT-avdrag för din solcellsinstallation

I dagsläget finns det ett ROT-avdrag för grön teknik på 20 % av kostnaden på en komplett anläggning med solceller. Det tidigare solcellsbidraget kan inte sökas längre, men en stor fördel är att du gör ROT-avdraget direkt på fakturan.

20 % i ROT-avdrag för solceller, 50 % för energilagring (batterier) och 50 % för laddboxar. Maximalt belopp att nyttja per år och person i hushållet är 50 000 kr.

Läs mer om ROT-avdraget för grön teknik på Skatteverkets hemsida

Vill du veta mer och få en skräddarsydd kalkyl för din fastighet – Boka in ett kostnadsfritt besök!