Frågor och svar – FAQ

FAQ – Frågor & Svar om solceller

Som befintlig kund hittar du nedan svaren på de vanligaste frågorna i vår FAQ.
Vi har sammanställt och kategoriserat de vanligaste frågorna samt en topp 10-lista.

Är du potentiell ny kund och vill veta mer om solceller så hittar du grundläggande information här nedan, annars är du välkommen att boka ett personligt hembesök med kostnadsfri rådgivning.

NR 1 – JAG HAR BYTT ROUTER OCH TAPPAT ÖVERVAKNINGEN PÅ MIN ANLÄGGNING, VAD GÖR JAG?

Jag har en Huawei: Mejla dina kunduppgifter till support@solkraftsverige.se så skickar vi en manual.

Jag har en SAJ: Mejla dina kunduppgifter till support@solkraftsverige.se så skickar vi en manual.

Jag har en SMA: Mejla dina kunduppgifter till support@solkraftsverige.se så skickar vi en manual.

Jag har en Solar Edge: Mejla dina kunduppgifter till support@solkraftsverige.se så skickar vi en manual.

Observera att Solkraft Sverige ej ansvarar för användarens internetuppkoppling eller om förutsättningarna ändrats sedan driftsättning. All hjälp med detta kommer debiteras löpande.

NR 2 – JAG KAN EJ SE PRODUKTIONEN FRÅN MIN SOLCELLSANLÄGGNING I MIN DATOR ELLER APP

Kontrollera att anläggningen är påslagen 1/ON samt att den har ström (AC).

Huawei: Internet är OK när den gröna lampan lyser på svarta dongeln under växelriktaren.

Solaredge: Internet är OK när den blåa lampan lyser fast sken i timglaset. Har du en äldre växelriktare med display så tryck en gång på den gröna knappen under växelriktaren. Växelriktarens display tänds och ON ska synas längst ned i högre hörnet.
<S_OK> ska synas ovan ON. <S_OK> innebär att anläggningen är ansluten till internet.

Om anläggningen ej har internet testa starta om routern i din fastighet.

Observera att Solkraft ej ansvarar för problem med internetuppkoppling efter driftsättning. All hjälp med detta kommer debiteras löpande.

NR 3 – JAG HAR GLÖMT MITT INLOGG/ LÖSENORD TILL MIN VÄXELRIKTARE/APP
NR 4 – HUR KAN JAG SJÄLV FELSÖKA MIN ANLÄGGNING?

Anläggningen fungerar ej, inga lampor lyser och du kan inte se någon produktion i appen.

Kontrollera att alla säkringar är hela i skåpet för inkommande el, att ingen säkring löst ut i elcentralen, att säkerhetsbrytaren och arbetsbrytaren till solcellsanläggningen är på 1/ON samt att växelriktarens brytare står på 1/ON.

Kontrollera även om jordfelsbrytaren löst ut.

Huawei: När anläggningen är i drift lyser de två gröna lampor (den vänstra och den i mitten på displayen) och anslutning till internet är OK när den gröna lampan lyser på svarta dongeln under växelriktaren.

Solaredge: När anläggningen är i drift lyser den gröna lampan och anslutning till internet är OK när den blåa lampan lyser fast sken. Har du en äldre växelriktare med display så tryck en gång på den gröna knappen under växelriktaren. Växelriktarens display tänds och ON ska synas längst ned i högre hörnet.
<S_OK> ska synas ovan ON. <S_OK> innebär att anläggningen är ansluten till internet.

Har du fortfarande problem så kan du skicka in en felanmälan här

NR 5 – VILKEN APP SKA JAG ANVÄNDA FÖR ATT FÖLJA MIN ANLÄGGNING?

Huawei:
App: Fusion Solar
Web: https://eu5.fusionsolar.huawei.com

SAJ:
App: eSolar Air
Web: https://fop.saj-electric.com

SMA:
App: SMA Energy
Web: https://www.sunnyportal.com

SolarEdge:
App: MySolarEdge
Web: https://monitoring.solaredge.com/solaredge-web/p/home

Sök och ladda ner appen för ditt mobiloperativsystem.

NR 6 – JAG KAN INTE SE MIN KONSUMTION, KÖPT OCH SÅLD EL FÖR ANLÄGGNINGEN

I alla system kan du se vad anläggningen producerar. Vill du även kunna följa konsumtion, köpt och såld el samt ha möjlighet till ytterligare systeminställningar krävs en ”smartmätare” (Modbus kit). Den ingår aldrig i en anläggning utan köps till separat. Kontakta din rådgivare för mer information.

NR 7 – HUR GÖR JAG EN FELANMÄLAN?

För att skapa ett ärende så måste du skicka in en felanmälan via vårt formulär här »
Här hanteras endast uppenbara fel i anläggningen.

Frågor som gäller tex: internet uppkoppling, telefon App, hur anläggningen fungerar, hur man läser av den och dylikt ska ej skickas hit.

NR 8 – NÄR BYTER NÄTÄGAREN MÄTAREN I INKOMMANDE SKÅPET?

När Solkraft är klara med montering och elinstallationen är utförd, skickas en färdiganmälan in till nätägaren som i sin tur kommer ut och byter mätaren i inkommande skåp. Detta tar olika tid beroende vilken nätägare man har och Solkraft kan ej påverka handläggningstiden och bytet av mätare. Kontakta din nätägare om du har frågor.
När nätägaren satt in en produktionsmätare kan anläggningen startas upp.
Du som kund ansvarar för att slå på anläggningen efter mätarbytet då elektrikern som gjort elinstallation redan programmerat och testat att allt fungerar som det ska.

NR 9 – AVTAL FÖR ATT KÖPA OCH SÄLJA EL

När allt är klart och nätägaren bytt mätare i inkommande skåp kan anläggningen driftsättas. Du bör omgående kontakta en elleverantör för att teckna ett produktionsavtal för solenergi så du får betalt för den överskottsel du säljer. Du måste alltid ha samma elleverantör för det du köper och säljer. Kontakta din ansvariga säljare för råd.

NR 10 – HUR UNDERHÅLLER JAG MIN SOLCELLSANLÄGGNING?

Anläggningen är i stort underhållsfri och rekommendationen från tillverkarna är generellt att inte röra anläggningen. Infästningen sitter fast i taket och alla kablar ligger i slang ner till växelriktaren. Växelriktaren behöver du inte heller göra något med.
Solcellsanläggningen är i princip underhållsfri och normalt sett sköljer regnvattnet bort damm, pollen m.m. Vi rekommenderar ej att man vidrör panelerna mer än vid support- eller garantiärenden. Detta bör utföras av behörig personal för att garantin fortsatt ska gälla på samtliga produkter/komponenter.

Administration

MIN ANLÄGGNING ÄR NU INSTALLERAD OCH UPPSTARTAD. HUR KAN JAG FÖLJA DEN ONLINE?

Maila: registrering@solkraftsverige.se och uppge namn, adress och vilken växelriktare du har så hjälper vi till med registreringen. Du ska inte registrera anläggningen själv hos tillverkaren. Du kommer sedan få ytterligare instruktioner av Solkraft hur du går tillväga.

All registrering görs manuellt och handläggningstiden kan variera men normalt får du tillgång till din anläggning inom 5 arbetsdagar.

VILKEN APP SKA JAG ANVÄNDA FÖR ATT FÖLJA MIN ANLÄGGNING?

Huawei:
App: Fusion Solar
Web: https://eu5.fusionsolar.huawei.com

SAJ:
App: eSolar Air
Web: https://fop.saj-electric.com

SMA:
App: SMA Energy
Web: https://www.sunnyportal.com

SolarEdge:
App: MySolarEdge
Web: https://monitoring.solaredge.com/solaredge-web/p/home

Sök och ladda ner appen för ditt mobiloperativsystem.

JAG HAR GLÖMT MITT INLOGG/LÖSENORD TILL MIN VÄXELRIKTARE
VAD BETYDER (P) PÅ EN SOLAR EDGE?

Om du har en solcellsanläggning från Solar Edge så finns en röd brytare under anläggningen.
P = Pairing
Om anläggningen av någon anledning tappat kontakten med några paneler eller om driftsättning sker vid väldigt dåligt väder, exempel vid snö på panelerna vintertid så kan anläggningen behöva paras om när solen skiner och alla panelerna är snöfria. Detta gör man genom att dra den röda brytaren till läge P och hålla in ca 5-10 sekunder tills alla lamporna blinkar.

Om du har den äldre versionen av växelriktare med display håller du inne den gröna knappen under växelriktaren till ”Pairing” syns i displayen och den räknar ner 4-3-2-1. Sedan kan du släppa den gröna knappen och anläggningen pairar om sig själv. Detta tar ca: 10-15 minuter om det är bra väder.

OBS: Detta får endast göras vid soligt väder och snöfria paneler efter överenskommelse med Solkraft Sveriges support.

JAG HAR KÖPT SOLCELLER OCH VÄNTAR PÅ LEVERANS. NÄR KOMMER DEN?

Du får fortlöpande information från kontoret eller arbetsledare angående tidsplan för leverans, montage, elinstallation, osv. Ibland har montörerna med sig allt material ut till dig, annars kontaktar normalt fraktbolaget dig dagen innan leverans. Kontoret kommenterar ej status för varje unik anläggning utan du får all info löpande av arbetsledare/projektledare när det närmar sig.

NÄR BYTER NÄTÄGAREN MÄTAREN I INKOMMANDE SKÅPET?

När Solkraft är klara med montering och elinstallationen är utförd, skickas en färdiganmälan in till nätägaren som i sin tur kommer ut och byter mätaren i inkommande skåp. Detta tar olika tid beroende vilken nätägare man har och Solkraft kan ej påverka handläggningstiden och bytet av mätare. Kontakta din nätägare om du har frågor.
När nätägaren satt in en produktionsmätare kan anläggningen startas upp.
Du som kund ansvarar för att slå på anläggningen efter mätarbytet då elektrikern som gjort elinstallation redan programmerat och testat att allt fungerar som det ska.

VAD ÄR EN FÖRANMÄLAN?

En föranmälan är en ansökan om att installera en solcellsanläggning på er fastighet. Nätägaren ansvarar för att se över om det är möjligt utefter förutsättningarna på marken/gatan och kablarna in i fastigheten

VAD ÄR EN FÄRDIGANMÄLAN?

När montering och elinstallation är klar skickar behörig elektriker in färdiganmälan till nätägaren och intygar att allt är klart för mätarbyte. Nätägaren ansvarar för mätarbyte och att en produktionsmätare sätts in i fastigheten. Solkraft kan ej påverka handläggningstiden utan detta åligger helt och hållet nätägaren.

AVTAL FÖR ATT KÖPA OCH SÄLJA EL

När allt är klart och nätägaren bytt mätare i inkommande skåp kan anläggningen driftsättas. Du bör omgående kontakta en elleverantör för att teckna ett produktionsavtal för solenergi så du får betalt för den överskottsel du säljer. Du måste alltid ha samma elleverantör för det du köper och säljer. Kontakta din ansvariga säljare för råd.

HUR FÅR JAG SKATTEREDUKTION PÅ MIN SÅLDA EL?

Du får 60 öre i skattereduktion för varje kWh du säljer ut på nätet. Nätägaren är ansvarig för att rapportera in detta till Skatteverket. Skattereduktionen regleras på kommande års deklaration. Läs mer på Skatteverkets sida här.

HUR LÄSER JAG AV SIFFRORNA FÖR MÄTNINGEN I INKOMMANDE NÄTSKÅPET?

Nätägaren ansvarar för avläsning och rapportering av konsumtion och produktion i fastigheten. Mätare ser olika ut beroende på nätägare. Har du frågor kring avläsningen och hur du kan se vad du köper och säljer vänligen kontakta din nätägare.

Ekonomi

LÅNA KAPITAL TILL SOLCELLER?

Det är väldigt fördelaktigt att låna pengar idag och många banker är positiva till investeringar med säker avkastning och miljöprofileringen ligger också i tiden. I ett samarbete mellan Solkraft Sverige och Wasa Kredit erbjuder vi dig som kund en förmånlig finansieringslösning. Kontakta din rådgivare för mer information. Du kan även kontakta din bank och se vad det kan erbjuda dig för smarta lånelösningar.

VAD KOSTAR SOLCELLER?

En solcell kostar olika mycket beroende på typ, märke och effekt vilket då påverkar det totala anläggningspriset. Utöver detta så finns det ett flertal faktorer som också påverkar priset som t ex typ av tak, val av växelriktare, ställning/fallskydd och andra tillval som t ex överspänningsskydd etc. Alla fastigheter har unika förutsättningar, därför gör vi alltid ett kostnadsfritt hembesök där vi mäter, projekterar, dimensionerar, informerar samt svarar på frågor för att kunna presentera en offert med en skräddarsydd anläggning. Solkraft Sverige erbjuder enbart helhetslösningar med komplett leverans och installation samt ansvarar för garantier och support efter installation. Boka ett platsbesök här.

KAN MAN FÅ SKATTEREDUKTION PÅ SOLCELLER?

Från och med den 1 januari 2021 kan man som privatperson få skattereduktion för grön teknik (solceller, laddbox, batteri). Detta nya avdrag behöver man inte ansöka om utan dras direkt från din faktura. Från och med den 1 januari 2023 är det gröna ROT-avdraget 20 % på både arbete och material.

VILKEN AVKASTNING GER SOLCELLER?

Avkastningen på en solcellsanläggning beror på fastighetens förutsättningarna, men ligger mellan 8-18 % årligen för privatperson. För företagare ligger avkastningen mellan 10–20 % årligen.

LÖNAR SIG SOLCELLER I SVERIGE?

För oss som jobbar med solceller råder det ingen tvekan om att intresset för solenergilösningar ökar i snabb takt och våra kunder är väldigt nöjda med sin investering. Samtidigt är det många som undrar om vi verkligen har tillräckligt med soltimmar i Sverige för att investeringen ska bli lönsam och svaret är ja! Faktum är att södra Sverige har i princip lika många soltimmar som norra Tyskland, det land i världen som har flest installerade solceller per invånare.

Boka in ett kostnadsfritt hembesök så berättar vi mer!

VAD SÄGER FÖRSÄKRINGSBOLAG OM SOLCELLER?

Alla försäkringbolag har särskilda krav och föreskrifter gällande försäkring av solcellsanläggning. Vi rekommenderar att fastighetsägaren tar kontakt med försäkringsbolaget för lokala krav innan montage, oavsett om du är privatperson eller företagare.

HUR PÅVERKAS FASTIGHETSVÄRDET AV SOLCELLER?

Fastigheten ökar i värde. Hur mycket beror på många faktorer så som storlek på anläggningen, hur mycket du har i förbrukning idag, var i landet du bor och så vidare. Vill du konsultera en rådgivare, fyll i formulär för kostnadsfri rådgivning här.

AVTAL FÖR ATT KÖPA OCH SÄLJA EL

När allt är klart och nätägaren bytt mätare i inkommande skåp kan anläggningen driftsättas. Du bör omgående kontakta en elleverantör för att teckna ett produktionsavtal för solenergi så du får betalt för den överskottsel du säljer. Du måste alltid ha samma elleverantör för det du köper och säljer. Kontakta din ansvariga säljare för råd.

HUR FÅR JAG SKATTEREDUKTION PÅ MIN SÅLDA EL?

Du får 60 öre i skattereduktion för varje kWh du säljer ut på nätet. Nätägaren är ansvarig för att rapportera in detta till Skatteverket. Skattereduktionen regleras på kommande års deklaration. Läs mer på Skatteverkets sida här.

HUR LÄSER JAG AV SIFFRORNA FÖR MÄTNINGEN I INKOMMANDE NÄTSKÅPET?

Nätägaren ansvarar för avläsning och rapportering av konsumtion och produktion i fastigheten. Mätare ser olika ut beroende på nätägare. Har du frågor kring avläsningen och hur du kan se vad du köper och säljer vänligen kontakta din nätägare.

Garantiärenden

HUR GÖR JAG EN FELANMÄLAN?

För att skapa ett ärende så måste du skicka in en felanmälan via vårt formulär här »
Här hanteras endast uppenbara fel i anläggningen.

Frågor som gäller tex: internet uppkoppling, telefon App, hur anläggningen fungerar, hur man läser av den och dylikt ska ej skickas hit.

VEM DEBITERAS VID ÅTGÄRD AV FEL?

Om felet ligger på Solkraft kommer det åtgärdas kostnadsfritt.

Om det är ett garantiärende står tillverkaren oftast för utbytesprodukten men Solkraft kommer att debitera kunden för arbetstid.

GÄLLER GARANTIN OM ÅSKAN SLÅR NER I MIN SOLCELLSANLÄGGNING?

Produktgarantin på solcellsanläggningen täcker ej åsknedslag. Om du misstänker att åskan slagit ner i din anläggning och skador uppstått ska du i första hand anmäla skadan till ditt försäkringsbolag. Beskriv vad som hänt och skicka gärna med bilder samt uppge försäkringsbolagets skadenummer till felanmälan.

Miljö

HUR PÅVERKAR SOLCELLER MILJÖN?

Måttet ”Energiåterbetalningstid” avser tiden som krävs att en produkt ska återbetala och kompensera för den energi som går under produktens livscykel. För solceller i Sverige ligger den på cirka två år. Med tekniska framsteg så minskas värdet hela tiden. I grunden är solceller en bra investering, både för vår miljö och din ekonomi.

VARFÖR ÄR DET SMART ATT INVESTERA I SOLCELLER?

Ekonomin är en del där du har en fin avkastning på investeras kapital, men du kan också påverka vår gemensamma framtid genom att bidra till att skapa ett långsiktigt hållbart energisystem. Solen är en kraftfull källa till energi och ur ett miljöperspektiv så är solkraften ett skonsamt sätt att producera el både i mindre skala för hushåll, men också för storskaliga installationer.

Felsökning

HUR KAN JAG SJÄLV FELSÖKA MIN ANLÄGGNING?

Anläggningen fungerar ej, inga lampor lyser och du kan inte se någon produktion i appen.

Kontrollera att alla säkringar är hela i skåpet för inkommande el, att ingen säkring löst ut i elcentralen, att säkerhetsbrytaren och arbetsbrytaren till solcellsanläggningen är på 1/ON samt att växelriktarens brytare står på 1/ON.

Kontrollera även om jordfelsbrytaren löst ut.

Huawei: När anläggningen är i drift lyser de två gröna lampor (den vänstra och den i mitten på displayen) och anslutning till internet är OK när den gröna lampan lyser på svarta dongeln under växelriktaren.

Solaredge: När anläggningen är i drift lyser den gröna lampan och anslutning till internet är OK när den blåa lampan lyser fast sken. Har du en äldre växelriktare med display så tryck en gång på den gröna knappen under växelriktaren. Växelriktarens display tänds och ON ska synas längst ned i högre hörnet.
<S_OK> ska synas ovan ON. <S_OK> innebär att anläggningen är ansluten till internet.

Har du fortfarande problem så kan du skicka in en felanmälan här

JAG KAN EJ SE PRODUKTIONEN FRÅN MIN SOLCELLSANLÄGGNING I MIN DATOR ELLER APP

Kontrollera att anläggningen är påslagen 1/ON samt att den har ström (AC).

Huawei: Internet är OK när den gröna lampan lyser på svarta dongeln under växelriktaren.

Solaredge: Internet är OK när den blåa lampan lyser fast sken i timglaset. Har du en äldre växelriktare med display så tryck en gång på den gröna knappen under växelriktaren. Växelriktarens display tänds och ON ska synas längst ned i högre hörnet.
<S_OK> ska synas ovan ON. <S_OK> innebär att anläggningen är ansluten till internet.

Om anläggningen ej har internet testa starta om routern i din fastighet.

Observera att Solkraft ej ansvarar för problem med internetuppkoppling efter driftsättning. All hjälp med detta kommer debiteras löpande.

JAG KAN INTE SE MIN KONSUMTION, KÖPT OCH SÅLD EL FÖR ANLÄGGNINGEN

I alla system kan du se vad anläggningen producerar. Vill du även kunna följa konsumtion, köpt och såld el samt ha möjlighet till ytterligare systeminställningar krävs en ”smartmätare” (Modbus kit). Den ingår aldrig i en anläggning utan köps till separat. Kontakta din rådgivare för mer information.

ANLÄGGNINGEN KOPPLAS EJ UPP MOT INTERNET

Om Wifi-signalen är för svag och växelriktaren ej kopplas upp trådlöst, prova att flytta router närmare växelriktaren. Alternativt så måste anläggningen kopplas upp med fast ethernet-kabel. En skärmad CAT6 kabel skall då användas. Detta åligger ej Solkraft om kund ej dragit fram ethernet-kabel innan elektrikern kommer på plats vid elinstallationen.

Notera – Solkraft Sverige ansvarar ej för användarens internetuppkoppling, konsultera en lokal leverantör/tekniker för alternativa lösningar.

JAG KAN INTE SE VAD VARJE PANEL PRODUCERAR

Om du har en växelriktare från Huawei, SMA, Fronius eller SAJ är det en seriekopplad anläggning utan optimerare bakom varje panel. Då kan du inte se vad varje individuell panel producerar utan bara total produktion. Solaredge har optimerare bakom varje panel och kan följas individuellt.

MINA PANELER PRODUCERAR OLIKA TROTS ATT DE LIGGER BREDVID VARANDRA

Om du har en solcellsanläggning från SolarEdge har varje panel en egen optimerare kopplad till sig och du kan se vad varje panel producerar. Ibland kan det skilja upp till 3 % i produktion mellan två paneler som ligger bredvid varandra på samma tak. Alla paneler har en angiven effekt, exempelvis 350W. Här kan det avvika uppåt då det finns ett spann på 350, 351, 352, 353, 354 i en ”wattklass” men benämningen på panelen är 350W. Därav producerar panelerna något olika. Om det är svagt ljus, dåligt väder är skillnaderna ibland mycket stora. Invänta bättre väder så reder detta ut era frågetecken.

HUR SER JAG OM NÅGOT ÄR FEL PÅ ANLÄGGNINGEN?

Om något är fel i anläggningen lyser en röd lampa med fast sken. Är anläggningen uppkopplad mot internet syns det även i datorn/appen att anläggningen ej fungerar korrekt. Om anläggningen ej lyser rött men det syns inget i Appen kan anläggningen ha tappat internetkommunikationen. Lyser ej den gröna lampan på dongeln på en Huawei eller den blå lampan med ett fast sken på solaredge saknas internet.

Observera att Solkraft ej ansvarar för problem med internetuppkoppling efter driftsättning. All hjälp med detta kommer debiteras löpande.

Huawei: När anläggningen är i drift lyser de två gröna lampor (den vänstra och den i mitten på displayen) och anslutning till internet är OK när den gröna lampan lyser på svarta dongeln under växelriktaren.

Solaredge: När anläggningen är i drift lyser den gröna lampan och anslutning till internet är OK när den blåa lampan lyser fast sken. Har du en äldre växelriktare med display så tryck en gång på den gröna knappen under växelriktaren. Växelriktarens display tänds och ON ska synas längst ned i högre hörnet.
<S_OK> ska synas ovan ON. <S_OK> innebär att anläggningen är ansluten till internet.

HUR SER JAG OM DET ÄR FEL PÅ EN PANEL?

Om du har en solcellsanläggning från SolarEdge kommer du får en gul eller röd flagga på anläggningen eller panelen som inte fungerar alternativt att den är mörk och inte producerar någon energi. En felanmälan görs då till Solkraft.

Kontakta då Solkraft Sveriges support för att göra en felanmälan.

EN PANEL PRODUCERAR DÅLIGT

Om du har en solcellsanläggning från SolarEdge och ser i layouten att den producerar exempelvis 50 % i förhållande till andra paneler, men ändå inte visar felmeddelande (gul eller röd flagga). Kontrollera då att panelen är hel, att den inte är onaturligt smutsig eller ser annorlunda ut mot övriga paneler.
För mer hjälp i ett sådant ärende, gör en felanmälan till Solkraft
kontakta Solkraft Sveriges support och gör en felanmälan

JAG HAR BYTT ROUTER OCH TAPPAT ÖVERVAKNINGEN PÅ MIN ANLÄGGNING, VAD GÖR JAG?

Jag har en Huawei: Mejla dina kunduppgifter till support@solkraftsverige.se så skickar vi en manual.

Jag har en SAJ: Mejla dina kunduppgifter till support@solkraftsverige.se så skickar vi en manual.

Jag har en SMA: Mejla dina kunduppgifter till support@solkraftsverige.se så skickar vi en manual.

Jag har en Solar Edge: Mejla dina kunduppgifter till support@solkraftsverige.se så skickar vi en manual.

Observera att Solkraft Sverige ej ansvarar för användarens internetuppkoppling eller om förutsättningarna ändrats sedan driftsättning. All hjälp med detta kommer debiteras löpande.

Teknik

HUR FUNGERAR SOLCELLER?

Solceller är ljuskänsliga solpaneler som omvandlar ljus till elektrisk ström. Elen som bildas i solpanelen/solcellen kallas likström. För att kunna använda likströmmen i huset behövs en växelriktare som omvandlar likström till växelström. Växelriktaren kopplas till befintlig el-central och växelströmmen mättar i första hand husets elbehov. Överskottet säljs per automatik till elleverantören. Underskott köpts automatisk från elnätet.

PASSAR MITT TAK FÖR SOLCELLER?

Det är några faktorer som påverkar förutsättningarna för att investera i solceller.

Skuggning: så lite skugga som möjligt är utgångspunkten, men en viss skuggning går att hantera.

Solinstrålning: Hur mycket sol träffar ditt tak? Svensk Solenergi listar kommuner som bistår med solkartor.

Taket: Riktning och taklutningen påverkar produktionen.

För oss på Solkraft Sverige så är det viktigt att göra det enkelt och tryggt att skaffa solceller. Därför börjar vi alltid processen med ett möte där vi utgår från era frågor och önskemål. Om du vill ha hjälp eller råd med att undersöka förutsättningarna för just ert hus så kan du boka kostnadsfri rådgivning här.

VAD ÄR EN VÄXELRIKTARE?

Växelriktaren är den del i solcellsanläggningen som omvandlar likström (DC) till växelström (AC). Den ser också till att den el som produceras i första hand går in i fastigheten. Eventuell överskottsel matas ut på elnätet, dvs man säljer sitt överskott med hjälp av en produktionsmätare som installeras av nätägaren i inkommande nätskåpet. Har man ett batteri så ser växelriktaren till att detta också laddas innan eventuell överskottsel matas ut på elnätet. Växelriktaren installeras oftast vid skåpet för inkommande el eller till fastighetens elcentral/undercentral.

Växelriktaren kan beskrivas som hjärnan i anläggningen och via webbläsare och app kan man följa sin produktion, övervaka anläggningen och hämta statistik.

VAD ÄR EN OPTIMERARE?

Alla solpaneler i en solcellsanläggning från SolarEdge har en egen optimerare bakom varje panel vilket betyder att panelerna är helt oberoende av varandra. Anläggningen blir mindre känslig för skuggningar och du får övervakning ner till panelnivå och dessutom blir installation i flera taklutningar och väderstreck möjlig.

I en seriekopplad anläggning kan också vissa solpaneler optimeras om man redan innan vet att dessa paneler kommer att hamna i skugga från exempelvis en skorsten eller liknande, denna optimerare kallas Tigo.

VAD ÄR MONOKRISTALLINA SOLCELLER?

Monokristallina solceller har svarta kiselceller och effekten ligger mellan 325W–525W beroende på panelens storlek.. Verkningsgraden är högre jämfört med polykristallina och varierar beroende på fabrikat, storlek och effekt.

VAD ÄR AMPERE/AMPERESÄKRING?

En amperesäkring är en anordning som förhindrar överbelastning i det befintliga elsystemet. Huvudsäkringen (mäts i Ampere) styr också hur stor solcellsanläggning du kan installera i fastigheten. Du ser hur stor huvudsäkring din fastighet har på din elräkning eller i inkommande nätskåpet. En privatvilla har normalt 16, 20 eller 25A medan jordbruksfastigheten, maskinhallar, lager, BRF med flera troligen har klart större.

VAD HÄNDER VID STRÖMAVBROTT?

Av säkerhetsskäl slutar solcellsanläggningen att fungera och producera el så länge det är strömavbrott. Utvecklingen av batterier går dock snabbt och lösningar för så kallad ö-drift kan redan idag erbjudas. Kontakta din rådgivare för mer information.

VEM FÅR INSTALLERA SOLCELLER?

Det får endast utbildad personal och företag med elbehörighet göra. En nätansluten solcellsanläggning är en starkströmsanläggning som medför risker vid installation och påverkar er hemförsäkring. Solkraft Sverige ger er den tryggheten vid installation av solceller.

VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN SOLFÅNGARE OCH SOLCELLER?

Solfångare är ett vattenburet system som omvandlar energin till värme genom att det sparas i vattentankar och sedan cirkulerar detta ut i fastighetens vattenburna system. Solceller med hjälp av en växelriktare omvandlar solinstrålningen till elektricitet. Solkraft Sverige erbjuder endast solcellslösningar som används lokalt i fastigheten.

VAD BETYDER VÄXELRIKTARENS LAMPOR?

Huawei: När anläggningen är i drift lyser de två gröna lampor (den vänstra och den i mitten på displayen) och anslutning till internet är OK när den gröna lampan lyser på svarta dongeln under växelriktaren.

Solaredge: När anläggningen är i drift lyser den gröna lampan och anslutning till internet är OK när den blåa lampan lyser fast sken. Har du en äldre växelriktare med display så tryck en gång på den gröna knappen under växelriktaren. Växelriktarens display tänds och ON ska synas längst ned i högre hörnet.
<S_OK> ska synas ovan ON. <S_OK> innebär att anläggningen är ansluten till internet.

BEHÖVER JAG ÅSKSKYDD TILL MIN SOLCELLSANLÄGGNING?

För att skydda en fastighet på bästa sätt, är vår rekommendation att ha ett separat AC åskskydd/överspänningsskydd till fastigheten oavsett om man har solceller eller inte.

VAD GÖR JAG MED MIN SOLCELLSANLÄGGNING NÄR ÅSKAN GÅR?

En allmän rekommendation är att dra ur ej använd elektronik, internet och modem i fastigheten när åskan går samt att stänga av anläggningen. Det finns dock inga garantier att detta hjälper till 100%, åskan kan fortfarande skada solcellsanläggningen.
Produktgarantin på solcellsanläggningen täcker ej åsknedslag. Om du misstänker att åskan slagit ner i din anläggning och skador uppstått ska du i första hand anmäla skadan till ditt försäkringsbolag. Beskriv vad som hänt och skicka gärna med bilder samt uppge försäkringsbolagets skadenummer till felanmälan.

JAG HAR BYTT ROUTER OCH TAPPAT ÖVERVAKNINGEN PÅ MIN ANLÄGGNING, VAD GÖR JAG?

Jag har en Huawei: Mejla dina kunduppgifter till support@solkraftsverige.se så skickar vi en manual.

Jag har en SAJ: Mejla dina kunduppgifter till support@solkraftsverige.se så skickar vi en manual.

Jag har en SMA: Mejla dina kunduppgifter till support@solkraftsverige.se så skickar vi en manual.

Jag har en Solar Edge: Mejla dina kunduppgifter till support@solkraftsverige.se så skickar vi en manual.

Observera att Solkraft Sverige ej ansvarar för användarens internetuppkoppling eller om förutsättningarna ändrats sedan driftsättning. All hjälp med detta kommer debiteras löpande.

Underhåll

HUR UNDERHÅLLER JAG MIN SOLCELLSANLÄGGNING?

Anläggningen är i stort underhållsfri och rekommendationen från tillverkarna är generellt att inte röra anläggningen. Infästningen sitter fast i taket och alla kablar ligger i slang ner till växelriktaren. Växelriktaren behöver du inte heller göra något med.
Solcellsanläggningen är i princip underhållsfri och normalt sett sköljer regnvattnet bort damm, pollen m.m. Vi rekommenderar ej att man vidrör panelerna mer än vid support- eller garantiärenden. Detta bör utföras av behörig personal för att garantin fortsatt ska gälla på samtliga produkter/komponenter.

HUR PÅVERKAS MINA PANELER AV SNÖ VINTERTID?

När paneler blir täckta med snö vintertid producerar de inget alls. Vi rekommenderar ej att man vidrör panelerna mer än vid support- eller garantiärenden. Detta bör utföras av behörig personal för att garantin fortsatt ska gälla på samtliga produkter/komponenter.

Till toppen