Maximal elproduktion

med marknadens bästa växelriktare

Solkraft Sverige installerar både serie- och parallellkopplade system med växelriktare från bland andra SolarEdge och Huawei.

Ett parallellkopplat system med optimerare från SolarEdge har fördelarna att man kan placera panelerna hur som helst och utnyttja takytan optimalt även vid skuggning från till exempel tak, träd och andra byggnader. Övervakning och felsökning är möjlig ner på panelnivå samt DC-avstängning för installatörer, underhållspersonal och brandmän genom SafeDC-mekanismen.

Ett seriekopplat system med strängväxelriktare MPPT (Maximum Power Point Tracker) installeras med fördel när förutsättningarna inte störs av till exempel mycket skuggor eller alltför många olika takvinklar och väderstreck. Om man vet att en eller några paneler kommer att skuggas av till exempel en skorsten kan dessa enskilda paneler optimeras för att undvika att hela strängen eller systemet går ned i effekt vid skuggning.

SolarEdge växelriktare