Göteborg 11,2 kW

28 helsvarta paneler med solceller installerade av Solkraft Sverige under 2023 på den här charmiga villan i Göteborg. Med en installerad effekt om 11,2 kW beräknas solcellsanläggningen producera omkring 10 590 kWh om året.

Anläggningsfakta

Antal paneler: 28
Installerad effekt: 11,2 kW