Västerås

På Strandvägen i Västerås, med fantastiskt läge vid Mälarens vatten, bor familjen Persson. Våren 2023 fick de sin nya solcellsanläggning installerad av oss på Solkraft Sverige. Med 33 solpaneler på taket och en installerad effekt om 13,5 kW kan de njuta av sänkta elkostnader och minskad miljöpåverkan i många år framöver.

Anläggningsfakta

Antal paneler: 33
Installerad effekt: 13,5 kW