Göteborg

I Göteborg har vi installerat en markmonterad solcellsanläggning om 15,75 kW. Huawei växelriktare och Longi 375W solpaneler. Anläggningen beräknas producera 15 000 kWh per år.

Anläggningsfakta

Växelriktare: Huawei
Panel: Longi 375W
Installerad effekt: 15,75 kW
Årlig produktion: 15 000 kWh

LG