Rekord för nya nätanslutna solcellsanläggningar

Artikel skriven av Ulf Wengeler

Antalet nätanslutna solcellsanläggningar fortsätter att öka. Den installerade effekten har nu passerat 1 GW (= 1 000 MW) vilket är en ökning med nästan 400 MW för året 2020. Numera har alla Sveriges kommuner åtminstone en nätansluten solcellsanläggning. Det visar ny statistik från Energimyndigheten.

NY STATISTIK FÖR SOLCELLER

Sedan flera år publicerar Energimyndigheten ny officiell statistik över nätanslutna solcellsanläggningar. En nyhet för årets statistik är data för installerad effekt per capita och per kvadratkilometer, vilket redovisas både på nationell och på regional nivå.

KRAFTIG ÖKNING AV ANTALET SOLCELLSANLÄGGNINGAR

Under år 2020 installerades det nästan 22 000 nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige, med närmare 400 MW i installerad effekt. Om alla data summeras till och med utgången av år 2020 fanns det nästan 66 000 nätanslutna solcellsanläggningar, vilket skall jämföras med knappt 44 000 för år 2019. Totalt installerades 1 090 MW, vilket i jämförelse med år 2019 motsvarar en ökning med 56 procent (698 MW).

SNABB UTBYGGNAD AV SOLCELLER

Siffrorna nedan ger en uppfattning hur snabbt utbyggnaden av solceller varit i Sverige:

  • År 2017: 231 MW installerad effekt
  • År 2018: 411 MW installerad effekt
  • År 2019: 698 MW installerad effekt
  • År 2020: 1 089 MW installerad effekt

LOVANDE FRAMTIDA UTVECKLING

Om vi antar en ökningstakt med ca 50 % även för kommande år får vi följande siffror:

  • År 2021: 1 634 MW installerad effekt
  • År 2022: 2 450 MW installerad effekt
  • År 2023: 3 675 MW installerad effekt
  • År 2024: 5 513 MW installerad effekt

SOLENERGI EN ALLT STÖRRE ANDEL AV SVERIGES ELPRODUKTION

Den installerade effekten på drygt 1 GW motsvarar ca 0,8 % av Sveriges totala elproduktion, vilken för år 2020 uppgick till 159 TWh. Om antagandet för ökningstakten för solceller kommande år skulle bli verklighet och Sveriges elproduktion fortsätter ligga kring 160 TWh per år, så kommer solenergins andel av Sveriges totala elproduktion att landa kring 4 procent.

Med dagens totala installerade effekt av solceller skulle en kommun med ca 125 000 invånare kunna försörjas med 100 procent solproducerad el från Sveriges alla solcellsanläggningar. Om varje hushåll i Sverige skulle köra tvättmaskinen på 60 grader varannan dag under ett år, så motsvarar det samma mängd el.

Solen, himlen och molnen speglar sig i denna markanläggning som Solkraft Sverige installerat strax söder om Göteborg.

SVERIGES ANDRA STAD PÅ FÖRSTA PLATS

Göteborgs kommun har en installerad effekt nästan 40 MW, vilket är nästan 4 procent av den totala effekten för Sverige. De ligger därmed i topp om mest installerad effekt bland svenska kommuner. Göteborg installerade med 17,2 MW också mest solceller under år 2020. Strängnäs kommun utmärker sig genom en ökning med 344 procent mer installerad effekt än föregående år, vilket motsvarar 14,5 MW.

PROGNOS FÖR FÖR KOMMANDE SOLCELLER

Energimyndigheten publicerar två gånger per år en kortsiktsprognos för Sveriges energianvändning och energitillförsel. Prognosen innehåller numera också solenergi. Fram tills år 2024 kommer solenergi att svara för cirka 60 procent av den totala produktionsökningen av förnybar energi.

FORTSATT KRAFTIG UTBYGGNADSTAKT

Prognosen för solceller till privata fastigheter är en fördubbling till år 2024. Den visar också att det kommer att finnas totalt 100 000 solcellsanläggningar installerade, jämfört med dagens ca 66 000 solcellsanläggningar i slutet av år 2020. Även antalet solcellsparker fortsätter att öka, där flera kommer att ligga inom effektområdet 10 MW installerad effekt eller högre.

Om antalet solcellsanläggningar ökar i samma takt som tidigare år, så förespås solceller att fram till år 2022 bidra med ca 1,7 TWh / år, vilket skall jämföras med 0,7 TWh för år 2019.

MÅNGA SAMVERKANDE FAKTORER FÖR POSITIV UTVECKLING

Priset på solcellsanläggningar har förstås haft en stor betydelse för att fler valt att installera solceller än vad tidigare prognoser visat. En avgörande faktor är också att kravet på bygglov för villainstallationer har avskaffats, och att regelverket för övriga solcellsinstallationer gjorts gynnsammare.

REGELVERK UNDERLÄTTAR UTBYGGNADEN

Från och med 1 januari i år erhåller villaägare ett grönt avdrag på 15 % för den totala investeringen i solceller. För större fastighetsägare ändras effektgränsen för energiskatt fr o m 1 juli i år från 255 kW till 500 kW, vilket kommer att motivera fler fastighetsägare att fortsätta investera och bygga ut sina redan befintliga solcellsanläggningar.

ALLT BÄTTRE AVKASTNING FRÅN SOLCELLER

Lönsamheten är kanske den mest avgörande faktorn för en fortsatt stabil ökningstakt för antalet solcellsanläggningar. Med en livslängd på dryga 30 år och en återbetalningstid som sjunkit till strax över 10 år för villainstallationer och strax under 10 år större solcellsanläggningar på flacka eller platta tak, blir solceller ett allt intressantare alternativ för investering i förnybar energi och för en hållbar miljöstrategi.