Solkraft Sverige installerar 128 st individuella solcellsanläggningar för brf Oxiegården

Brf Oxiegården i orten Oxie utanför Malmö började fundera på solceller redan år 2016 och under våren 2021 föll valet på Solkraft Sverige som totalentreprenör. Vi har monterat sammanlagt 128 st individuella solcellsanläggningar till hushållen i denna välskötta HSB bostadsrättsförening. Bravida El-service i Malmö installerade och programmerade alla växelriktare.

ANLÄGGNINGSFAKTA
Montagesystem: Dome Solar för papptak
Växelriktare: SAJ
Solpanel: Suntech 365W (ca 1 700 st)
Total installerad effekt:  Ca 620 kW
Årlig produktion: Ca 560 000 kWh

Här följer ett blogginlägg om just brf som vi publicerade förra året skrivet av Ulf Wengeler.

INSTALLERA SOLCELLER  – EN INVESTERING I FRAMTIDEN
Medlemmar i bostadsrättsföreningar har möjligheten att konkret vara med och påverka närmiljön – både i det lilla och stora perspektivet. Att investera i solceller är att göra en framtidsinvestering – och samtidigt få en omedelbar utdelning i form av lägre elkostnader. Solceller är ett snabbt och enkelt sätt att minska behovet av köpt el i bostadsrättsföreningar. Lagstiftningen har under de senaste åren ändrats och blivit tydlig. Egenförbrukad solel är befriad från energiskatt. Dessutom är solceller framtidens energi – ett klokt sätt att minska både elkostnader och sin miljöbelastning.

SKATTEREDUKTION FÖR ÖVERSKOTTSEL FÖR EN BRF
Sedan 2015 finns en statlig subvention med skattereduktion för överskottsel från solcellsanläggningar. Subventionen fungerar bra för villor och småhus, men mindre bra för större bostadsrättsföreningars flerbostadshus.

För att komma runt problematiken med en alltför stor andel överskottsel finns vägar att gå, t ex att rent konkret minska den andel överskottsel som produceras i solcellsanläggningen, eller att verka för lämpliga administrativa åtgärder eller regeländringar. De mest intressanta åtgärderna som en bostadsrättsförening kan implementera är beskrivna nedan:

  • Teckna ett gruppabonnemang för hela byggnaden, inklusive lägenheterna, för att öka underlaget för egenanvänd solel
  • Installera batterilager som lagrar överskottselen från dag till kväll, samtidigt som effekttoppar kapas vid andra tidpunkter på dygnet
  • Använd överskottselen för att via en värmepump producera värme / varmvatten
  • Dela upp solcellsanläggningen elektriskt, så att varje lägenhetsinnehavare får sin egen andel solel individuellt debiterad
  • Uppdelningen innebär att varje lägenhetsinnehavare tar del av skattereduktion upp till 30 000 kWh / år

SOLKRAFT TÄCKER BEHOVET AV FASTIGHETSEL INOM EN BRF
Oavsett om en bostadsrättsförening har behov av en större eller mindre solcellsanläggning, har de allt att vinna på att installera en solcellsanläggning. För ett flerbostadshus kan i regel upp till 40 % av den producerade solelen täcka bostadsrättsföreningens behov av fastighetsel. En stor solcellsanläggning kan till och med täcka en del av lägenheternas behov av hushållsel.

HÖG ANDEL AV ÖVERSKOTTSEL MITT PÅ DAGEN
För mindre bostadsrättsföreningar finns möjligheten att få en skattereduktion för överskottselen som skickas ut på allmänna elnätet. Solceller producerar mest solel på dagen, vilket gör att de flesta bostadsrättsföreningar får en förhållandevis stor andel överskottsel mitt på dagen, när elförbrukningen inom bostadsrättsföreningen är som lägst.

SKATTEREDUKTION FÖR ÖVERSKOTTSEL
Överskottselen som produceras under dessa timmar försäljs till elhandelsbolaget, samtidigt som elnätsbolaget ger ersättning för så kallad nätnytta. Därtill kommer en skattereduktion på 60 öre per kWh, upp till 30 000 kWh per år.


Fackmannamässigt utförda montage och installationer.

TA HJÄLP VID PROJEKTERING FÖR SOLCELLER
Solkraft Sverige har kompetensen att hjälpa bostadsrättföreningar att komma fram till en lönsam investering i solceller. Om bostadsrättsföreningen har byggnader med flera tak är det oftast bra att starta projekteringen med en förstudie. Det ger ett bra beslutsunderlag för hanteringen i bostadsrättsföreningens styrelse. Underlaget ger förslag på några alternativa solcellslösningar för optimerad solelproduktion, där olika aspekter vägs in inför beslutsfattandet.

SOLCELLER GER MINSKAD KÄNSLIGHET FÖR ELPRISHÖJNINGAR
En investering i solceller ger bostadsrättsföreningen egenproducerad solel i minst 30 år. Det minskar känsligheten för framtida elprishöjningar, eftersom solcellsanläggningen levererar solel till ett fast elpris under hela dess livslängd.

MILJÖANPASSAD FÖRNYBAR EL FRÅN SOLCELLER
Vi rekommenderar alla bostadsrättsföreningar att investera i solceller. Det innebär problemfri och klimatsmart energiförsörjning, som ger ett fast pris per kWh för den mest förnybara energin som existerar. Solenergi förnyas varje sekund, till skillnad från förnybara biobränslen som förnyas i mångåriga cykler, eftersom koldioxiden först måste infångas av växtligheten innan den kan förbrännas igen. Använd den 100 % förnybara energin som skördas direkt från egna taket till att ladda medlemmarnas elbilar eller laddhybrider. Även batteri- och energilager blir ekonomiskt allt mer intressant, på grund av ökade elpriser, större skillnader med dag- och nättariffer och allt bättre solcellsteknik.

VILL DU VETA MER OM SOLCELLER TILL BRF?

Kontakta Stefan Larsson, upphandlingsansvarig
Telefon: 076-189 85 42
E-post: stefan.a.larsson@solkraftsverige.se


Nöjda medlemmar i brf Oxiegården är nu en del av framtidens elproduktion med solceller.