Solceller på papptak i Örebro

Våren 2020 så fick Ann-Marie och Olof Gustafsson totalt 13 kW installerat på sitt papptak. Olof har varit flitig med att rapportera till oss hur allt gått med elproduktionen under årets gång. Investeringen har motsvarat förväntningarna och paret Gustavsson på Bofinkstigen/Örebro är idag fina referenskunder till Solkraft.

Anläggningsfakta

Antal paneler: 40 st
Panel: Trina Solar
Växelriktare:SMA
Installerad effekt: 13 kW
Årlig produktion: 13 000 kWh
Infästning: Dome Solar