Den 17/9 var vår försäljningschef Stefan Larsson och flera av våra grymma montörer med i ett inslag om solcellsbranschen i Ekonominyheterna på TV4. Reportaget vittnar om att Solkraft Sverige kommer att färdigställa omkring 500 anläggningar under året och att vi ökar med ungefär 300 %. Se inslaget på TV4 Play (1 min 40 s in i programmet) eller läs här nedan vad som sades.

Martin Järborg, TV4:
Marknaden för solenergi går på högvarv i Sverige och enligt branschorganisationen kommer utbyggnaden i år dubbleras jämfört med i fjor. Dessutom får branschen nu draghjälp av att EU nu skrotat strafftullar på kinesiska solceller.

Johan Håkansson, TV4:
– Ännu en villa i Sverige får solceller på taket. Ett växande miljöintresse, slopade bygglov och så klart upp till 30 % av investeringen i bidrag har satt landets solcellsinstallatörer i arbete. Den här firman med säte i Mölndal i Göteborg räknar i år med att fullborda 500 liknande installationer.

Stefan Larsson, Solkraft Sverige:
– Vi ökar med ungefär 300 % i år. Det är ju en utmaning att klara av det men hitintills har vi gjort det och vi ser ju att vi ska vara en av de största i Sverige när det här sätter riktig fart, för det har det inte gjort riktigt än.

Johan Håkansson, TV4:
Totalt i landet väntas solcellsutbyggnaden i år fördubblas jämfört med i fjor som redan det var ett rekordår. Organisationen Svensk Solenergi spår att vi vid årsskiftet har 500 Megawatt installerad effekt och att slopade strafftullar inom EU på kinesisk teknik nu kommer att få branschen att stråla än mer. När Kina dessutom lägger om sitt inhemska bidragssystem väntas dom behöva sätta av fler paneler, bland annat i Europa, varför priset till konsument väntas sjunka.

Stefan Larsson, Solkraft Sverige:
– Det kommer att påverka att det kanske går ned mellan fem och tio procent.

Johan Håkansson, TV4:
– Hur ser du på det då?

Stefan Larsson, Solkraft Sverige:
– Ah, det är bara positivt, det blir ju att man säljer ännu mer. Så vi får mer att göra.

Johan Håkansson, TV4:
– Finns det något som hotar den här tillväxten på sikt?

Stefan Larsson, Solkraft Sverige:
– Ja det finns ju en möjlighet att det kommer in oseriösa. Men jag tror ju inte att det kommer att komma den mängden, för jag tror att fler och fler blir mer medvetna om vad de ska ha.