Bomässan i Halmstad

Vi ställer ut på Bomässan i Halmstad. Träffa oss och snacka solceller i monter D105 i Halmstad Arena nu i helgen 19–21 oktober så hjälper vi dig till en grönare framtid med sänkta elkostnader. Det ska vara enkelt och tryggt att skaffa solceller!