Med muskler av stål och kraft från solen

Solkraft Sverige ingår i ännu ett kraftfullt samarbetet – denna gång med LLENTAB Group. LLENTAB designar, tillverkar och säljer multifunktionella stålbyggnader för flertalet olika branscher och användningsområden. LLENTAB hallen är vida känd för den effektiva konstruktionen, den höga kvaliteten och anpassningsförmågan till olika behov och krav.

LLENTAB SOLKLART™

Fler och fler hallar utrustas med solceller, inom kort kommer det kanske rent av vara vanligare att en hall har solceller på taket än att den inte har det. För att underlätta montaget av solcellsanläggningen är det viktigt att göra rätt från början.

Att installera solceller på ett tak innebär ju förstås en högre belastning på taket och ibland måste man även göra hål i taket. LLENTAB kan förbereda hallen för allt detta. De dimensionerar taket för framtida laster och montörerna monterar fästen direkt när taket läggs så att solcellsmontören inte behöver riskera att orsaka vattenläckage i ett senare skede.

Ni behöver inte göra mera än be LLENTAB förbereda hallen för solceller. LLENTAB hand om det byggtekniska och Solkraft Sverige kontaktar er och tar fram en lämplig lösning och sköter resten fram till driftsättning. Kan inte bli enklare.

Det är det här kallar vi LLENTAB SOLKLART™

Uppgradera befintlig hall med solceller?

En befintlig LLENTAB hall kan förstås uppgraderas med solceller i efterhand. Börja alltid med att kontakta dem för att säkerställa att konstruktionen klarar den extra belastningen. Även om alla hallar som de bygger har en viss marginal så kan ändrade normer gjort att man inte längre kan öka belastningen på konstruktionerna.