Så kan företag spara pengar med batterier, energilagring och stödtjänster

Just nu finns det stora summor att spara

Många företag strävar idag efter ökad hållbarhet och minskade energikostnader. Just därför växer nu intresset för batterier, energilagring och stödtjänster. Inte minst bland företag som har stora lokaler eller markytor till förfogande inom sin fastighet. Med nuvarande nivåer på statlig ersättning för stödtjänster finns det stora summor att spara. Detta samtidigt som man som företag gör en hållbar insats när man stöttar det svenska elnätet med sin batterikapacitet.

Vi på Solkraft Sverige hjälper dig att köpa rätt energilagringslösning och att komma igång med stödtjänster. Boka ett kostnadsfritt platsbesök redan idag så berättar vi mer.

En win-win-situation för både företagen och elnätet

Genom att investera i stora batterier och placera dessa inom sin fastighet kan företag inte bara lagra och använda energi effektivt, utan också erhålla generös statlig ersättning för så kallade stödtjänster till Svenska kraftnät. Konceptet stödtjänster handlar om att den som äger ett energilager, litet som stort, kan låna ut sin batterikapacitet till Svenska kraftnät och få statlig ekonomisk kompensation för detta. En win-win-situation där företag och Svenska kraftnät krokar arm för att tillsammans skapa balans i det svenska elnätet.

Potentiell guldgruva med kort återbetalningstid

Peter Olsen, VD på Solkraft Sverige, märker att intresset för batterier, energilagring och stödtjänster ökar men att det än så länge är inte är särskilt många företag som upptäckt denna potentiella guldgruva.

” Med dagens nivåer på statlig ersättning är den mest lönsamma lösningen för företag att erbjuda stödtjänster fullt ut, dvs att köpa batterier och låna ut hela sin batterikapacitet till Svenska kraftnät. Trots att batterierna är relativt kostsamma i inköp har man då sin investering återbetald på bara några få år. Därefter är du som ägare till det mycket värdefulla batterilagret mindre känslig för om ersättningsnivåerna för stödtjänster skulle gå ned. Även utan statlig ersättning finns det ju alltid stora summor att spara för den som kan effektivisera sin energianvändning med hjälp av ett batterilager.”

Batterier – En lönsam affär även utan solceller

Många tror att man måste ha solceller på taket för att kunna ha lönsam nytta av batterier men det är en missuppfattning. ”Solceller är en kanonlösning för den som vill kunna fylla sina batterier med egenproducerad el. Vi rekommenderar alla, som har möjlighet, att investera både i solceller och batterier, men det går lika bra att ladda batterierna med energi från elnätet. Man köper och lagrar då när elen är som billigast och använder eller säljer den när elpriset är som högst. Idag finns smart teknik som automatiserar denna process,” förklarar Olsen.

Tre goda skäl för företag att investera i batterier

Peter Olsen är entusiastisk när det gäller nya möjligheter inom energilagring, och betonar att det finns många goda skäl för just företag att investera i batterier. Här är Peters topp tre:

 1. Plats och säkring:
  ”Många företag har gott om plats, antingen inomhus eller utomhus, för att placera stora batterier. Dessutom har de ofta en större huvudsäkring än privathushållen, vilket möjliggör en större anläggning utan dyra uppgraderingar i el-infrastrukturen.”
 2. Ekonomiska fördelar:
  Med generös statlig ersättning och potentialen att sänka energikostnaderna är investeringen i batterier ett mycket smart affärsbeslut.”
 3. Image och hållbarhet:
  ”Företag som erbjuder stödtjänster och hjälper till att balansera elnätet kan använda detta för att stärka sin hållbarhetsprofil. Det är ett utmärkt sätt att visa att man tar ansvar för framtiden.”

Generös statlig ersättning för stödtjänster

Stora batterier för energilagring uppställda på en industrifastighet.

Höga ersättningsnivåer för stödtjänster ger en kort återbetalningstid för företag som investerar i stödtjänster.

En av de mest lockande aspekterna med energilager är, som vi redan nämnt, den generösa statliga ersättningen som finns tillgänglig för företag som erbjuder stödtjänster till Svenska kraftnät. Dessa stödtjänster är kritiska för att säkerställa att elnätet fungerar som det ska, särskilt under perioder av hög efterfrågan eller när elproduktionen är oförutsägbar. Den ekonomiska vinsten från stödtjänster kan vara betydande. Enligt branschanalytiker kan företag som investerar i energilager se återbetalningstider så korta som 3-5 år, beroende på batteriernas storlek och hur ofta de används för stödtjänster. Detta gör investeringen i batterier till ett mycket attraktivt alternativ för företag som vill minska sina energikostnader, öka sina intäkter och stärka sin hållbarhetsprofil.

FAQ: Tio vanliga frågor och svar om energilagring för företag

Peter Olsen är entusiastisk när det gäller nya möjligheter inom energilagring, och betonar att det finns många goda skäl för just företag att investera i batterier. Här är Peters topp tre:

 1. Vad är ett energilager?
  Ett energilager är ett stort batterisystem som lagrar elektricitet för användning vid ett senare tillfälle. Det kan användas för att lagra egenproducerad energi eller för att köpa och lagra energi från elnätet när priserna är låga.

 2. Måste jag ha solceller för att skaffa ett energilager?
  Nej, du behöver inte ha solceller för att skaffa ett energilager. Många företag använder batterier för att lagra billig el från nätet och sedan använda eller sälja den när priserna är högre.

 3. Vad är stödtjänster?
  Stödtjänster är olika tjänster som företag kan erbjuda till Svenska kraftnät för att hjälpa till att balansera elnätet och säkerställa en stabil elförsörjning. Dessa tjänster inkluderar frekvensreglering, spänningskontroll och olika typer av reserver.

 4. Hur kan mitt företag tjäna pengar på stödtjänster?
  Ditt företag kan tjäna pengar genom att erbjuda stödtjänster, dvs. låna ut er batterikapacitet, till Svenska kraftnät och få ekonomisk ersättning för detta. Myndigheten behöver låna utrymme i ditt batterilager för att kunna balansera elnätet och stabilisera frekvensen.

 5. Hur lång är återbetalningstiden för ett energilager?
  Återbetalningstiden för ett energilager varierar, men kan vara så kort som 3-5 år, beroende på batteriernas storlek och hur ofta det används för stödtjänster. Statlig ersättning för stödtjänster hjälper till att korta ned återbetalningstiden.

 6. Vad krävs för att installera ett energilager?
  För att installera ett energilager behöver företaget en lämplig plats, antingen inomhus eller utomhus. Dessutom kan en större huvudsäkring krävas för att stödja batteriets kapacitet. Observera att det för riktigt stora energilager är viktigt att säkerställa golvets eller markens stabilitet och bärighet.

 7. Kan energilager bidra till att stärka ett företags hållbarhetsprofil?
  Ja, många företag som använder energilagring och erbjuder stödtjänster kan stärka sin hållbarhetsprofil genom att visa att de bidrar till en stabil och hållbar energiförsörjning.

 8. Vilka företag har störst nytta av energilagring?
  Företag med stora energibehov och som därmed är känsliga för varierande elpriser samt de som vill stärka sin hållbarhetsprofil genom att bidra till ett balanserat elnät har störst nytta av energilagring. Detta inkluderar exempelvis tillverkningsföretag, datacenter och företag inom förnybar energi.

 9. Hur påverkar energilager elnätsinfrastrukturen?
  Svenska kraftnät behöver batterikapacitet för att skapa balans i elnätet. Energilager kan hjälpa till att minska påfrestningen på elnätet under hög belastning och tillhandahålla extra kapacitet under driftstopp eller störningar, vilket kan minska behovet av dyra uppgraderingar i elinfrastrukturen.

 10. Varför bör företag överväga att skaffa energilager?
  Företag bör överväga att investera i energilager för att dra nytta av lägre energikostnader, generös statlig ersättning för stödtjänster, och möjligheten att stärka sin hållbarhetsprofil.

Vi på Solkraft Sverige hjälper företag att skaffa batterier samt att komma i gång med energilagring och stödtjänster. Givetvis hjälper vi er gärna även med solceller om det är aktuellt. Boka ett kostnadsfritt platsbesök så kommer en av våra kunniga rådgivare ut till ditt företag och undersöker fastighetens förutsättningar för att kunna ta fram förslag och offert på en helhetslösning.