Elbil och solceller passar allt fler

Artikel skriven av Ulf Wengeler

Dagens elbilar får anses befriade från räckviddsångest. För några år sedan talades det om räckviddsångest när eldrivna bilar kom på tal. Sedan Tesla lanserade sin första elbil för den allmänna marknaden för 7 – 8 år sedan är det bevisat att elbilar inte längre ger fog för rädslan att räckvidden inte skall räcka till.

MÅNGA MODELLER ATT VÄLJA BLAND
Numera har allt fler av de stora etablerade biltillverkarna gett sig in på elbilsmarknaden, och det finns många olika modeller av elbilar att välja bland. Utbudet är stort – från små elbilar för kortare sträckor inom närområdet – till stora SUV med goda lastmöjligheter och bra batterikapacitet. De flesta större elbilar klarar med god marginal räckvidden 300 km.

BORTA BRA MEN HEMMALADDNING BÄST
Idag är problemet snarare den förhållandevis dyra snabbladdningen utmed våra större vägar. I bästa fall är priset mellan att köra på el eller att köra på bensin eller diesel lika dyrt – i sämsta fall dubbelt eller tredubbelt så dyrt. Exakta priser för milkostnaden är beroende på laddningseffekten och kvarvarande kapacitet i batteriet, men även elbilsladdaren och bilmodellen spelar roll.

ELEN VID GARAGEUPPFARTEN BILLIGAST
Det bästa argumentet att skaffa elbil är om laddningen i huvudsak kan ske hemma på garageuppfarten. Då kostar laddningen inte mer än 2-3 kronor milen. För en bensin- eller dieselbil hamnar priset för drivmedlet ofta kring det tredubbla.

EFFEKTBRIST UTMED VÄGARNA SNART ETT BETYDANDE PROBLEM
Ett annat problem med den allt snabbare utbyggnaden av laddstationer med hög kapacitet är problemet med effektbristen i våra elnät. Det går helt enkelt inte att leverera fram tillräckligt med effekt på grund av att de regionala elnäten inte är dimensionerade för det ökade behovet av el i samhället.

EGNA SOLCELLER OCH ELBIL EN BRA KOMBO
Här kan solceller göra gott för plånboken. Att ladda elbilen på hemmaplan ger ett extra plus i hushållskassan om småhuset eller villan också har solceller på taket, särskilt under sommarhalvåret när solcellerna producerar mycket överskottsel som annars skickas ut på elnätet, och där elbolagen betalar en förhållandevis låg ersättning, oftast endast det aktuella spotpriset på elmarknaden.

LÅT HYRESGÄSTER TA DEL AV SOLPRODUCERAD LADDEL
Även fastighetsbolag kan bidra till mer miljö- och klimatnytta genom att erbjuda laddmöjligheter, där en del av elen levereras från solcellerna på taket till fastigheten. Dessutom är laddarna prisvärda och kan ge betydligt lägre laddkostnader än de utmed våra större vägar.

MÅNGA FÖRDELAR MED ELBIL
Det finns förstås fler anledningar till att elbilen är ett bra miljöval:

– Billig laddning med el från solceller på egna taket,
– Lägre utsläpp av växthusgaser eller kväveoxider,
– Mindre buller eftersom elbilar endast orsakar däckljud, inte motorbuller,
– Lugnare körstil ger längre räckvidd och en lugnare närmiljö,
– En elbil på ”tomgång” ger inga utsläpp alls,
– Automatisk laddning av elbilen i utförslut, nedsaktning och vid inbromsning,
– Snabb respons vid gaspådrag, vilket ger säkrare omkörningar,
– Bra laddpriser vid hotell, vissa kommunala parkeringar m m.

Inte att förglömma – laddtiden är inte bara väntetid – den kan även nyttjas som kvalitetstid, t.ex för en fika, bensträckare eller att jobba från bilen. Och hemma på garageuppfarten står den ju ändå parkerad – så varför inte passa på att ladda batterierna – med solel förstås!

KLIMATSMARTARE BATTERIER UNDER UTVECKLING
I takt med nya tekniska landvinningar blir utvinningen av sällsynta metaller, t.ex litium och kobolt, ett allt mindre problem. Nya batteriteknologier är under utveckling, där mer vanliga förekommande metaller och andra ämnen kommer till användning. Därmed kan även dagens energiintensiva batteritillverkning reduceras betydligt.

HALVA KOSTNADEN – DUBBLA VINSTEN
Sammanfattningsvis – hemmaladdning med egna solceller ger dubbel klimat- och miljönytta, och åtminstone en halvering av drivmedelskostnaden för elbilar. En vinst är också att elbilen är på väg att lämna räckviddsångesten bakom sig.

Så när det är dags att skaffa elbil – passa på att också skaffa solceller från Solkraft Sverige!