2023 var en spännande och framgångsrik resa för Solkraft Sverige

Så här en bit in på det gångna året blickar vi med glädje och stolthet tillbaka på ett mycket framgångsrikt 2023. Genom vårt hårda arbete och passion för förnybar energi har vi fortsatt att driva på utvecklingen inom solenergibranschen och bidra till en mer hållbar framtid.

Ökad efterfrågan och medvetenhet om solenergi

Under det gångna året har solcellsbranschen fortsatt att växa och utvecklas i en imponerande takt. Vi har sett en ökad efterfrågan från såväl privatpersoner som bostadsrättsföreningar och företag som vill ta steget mot att producera sin egen förnybara energi. Det gläder oss att se hur fler och fler inser fördelarna med solenergi, både ur ekonomisk och miljömässig synvinkel.

Lönsamt att investera i batterilagring med stödtjänster

En positiv utveckling som vi särskilt vill lyfta fram är den ökande lönsamheten för investeringar i batterilagringstjänster. Genom att kombinera solenergi med batterilagring blir det möjligt att maximera utnyttjandet av solenergin och minska beroendet av externa energikällor. Möjligheten att erbjuda stödtjänster till Svenska kraftnät, dvs att låna ut sin batterikapacitet och få god statlig ekonomisk ersättning för detta, har gjort det än mer attraktivt för våra kunder att investera i solenergisystem.

VD Peter Olsens perspektiv på året som gått

Som vår VD Peter Olsen uttrycker det: ”2023 har varit ett fantastiskt år för Solkraft Sverige och för solcellsbranschen i stort. Vi är glada över att kunna bidra till en mer hållbar och självförsörjande energiframtid, och vi ser med spänning fram emot vad framtiden har att erbjuda. Tillsammans kan vi fortsätta göra skillnad!”

Tack till kunder, samarbetspartners och medarbetare

Vi vill tacka alla våra kunder, samarbetspartners och medarbetare för deras stöd och engagemang under det gångna året. Tillsammans fortsätter vi att driva på utvecklingen inom solenergi och skapa en ljusare framtid för oss alla.