Laddar...
Frågor och svar

Går du i tankar på att installera solceller? Då förstår vi att många frågor kan uppstå. Därför har vi samlat ihop vanliga frågor och svar om solceller.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, antingen på tel 031-788 83 99 eller på mail info@solkraftsverige.se.

Klicka på frågorna för att läsa svaren.
HUR FUNGERAR SOLCELLER?

När ljus träffar en solcell bildas en elektrisk spänning. Elen som bildas kallas likström. För att kunna använda likströmmen i huset behövs en växelriktare som omvandlar likström till växelström. Växelriktaren kopplas till befintlig el-central och växelströmmen mättar i första hand husets elbehov. Överskottet säljs per automatisk till elleverantören.

Läs mer om hur solceller fungerar
VAD ÄR EN VÄXELRIKTARE?

En växelriktare omvandlar likströmmen som bildas i anläggningen till växelström. Växelriktaren placeras oftast i närheten av el-central/undercentral och kopplas in i husets befintliga elsystem. Det finns olika växelriktare med olika garantier. SMA och Fronius är exempel på strängväxelomriktare som används vid seriekoppling och tillhör första generationens system. Dessa har 5 års garanti. Solar Edge används med optimerare vid parallellkoppling, tillhör nya generations växelriktare, och har 12 års garanti.

VAD ÄR EN OPTIMERARE?

Alla anläggningar har en egen optimerare bakom varje panel. Detta gör att panelerna bli helt oberoende av varandra. Anläggningen blir mindre känslig för skuggningar och genererar generellt mer effekt. Du får övervakning ner till panelnivå och dessutom blir installation i flera taklutningar och väderstreck möjlig.

LÄS MER OM OPTIMERARE
VAD ÄR POLYKRISTALLINA SOLCELLER?

Polykristallina solceller har blåskimrande kiselceller och ligger normalt mellan 260W–280W i effekt per panel. Verkningsgraden varierar mellan 15–17 % beroende på fabrikat och effekt.

SE EXEMPEL
VAD ÄR MONOKRISTALLINA SOLCELLER?

Monokristallina solceller har svarta kiselceller och effekten ligger normalt mellan 270W–360W. Verkningsgraden är högre jämfört med polykristallina och varierar mellan 17–22 % beroende på fabrikat och effekt.

SE EXEMPEL
VAD ÄR AMPERE/AMPERESÄKRING?

En amperesäkring är en anordning som förhindrar överbelastning i det befintliga elsystemet. Huvudsäkringen (mäts i Ampere) styr också hur stor solcellsanläggning du kan installera i fastigheten. Du ser hur stor huvudsäkring din fastighet har på din elräkning.

LÅNA KAPITAL TILL SOLCELLER?

Det är väldigt fördelaktig att låna pengar idag. Många banker är positiva till investeringar med säker avkastning och miljöprofileringen ligger också i tiden.

VAD KOSTAR SOLCELLER?

En solcell kostar olika mycket beroende på typ, märke och effekt vilket då påverkar det totala anläggningspriset. Solkraft Sverige erbjuder enbart helhetslösningar med komplett leverans och installation samt ansvarar för garantier och support efter installation.

KAN MAN FÅ ROT-AVDRAG PÅ SOLCELLER?

Det finns en rotschablon på 9 % av kostnaden på en komplett anläggning med solceller. Rotschablonen dras direkt vid order. Du kan få ROT-avdrag och även söka investeringsstöd, dock kan stöden inte kombineras. Erhålls investeringsstödet måste ROT-avdraget betalas tillbaka.

GÅR DET ATT FÅ STATLIGT BIDRAG/INVESTERINGSSTÖD FÖR SOLCELLER?

Det finns ett statligt investeringsstöd via energimyndigheten att ansöka om hos länsstyrelsen. Stödet för en komplett anläggning inklusive material och installation är 20 % på totalbeloppet inklusive moms för privatpersoner. För näringsidkare är stödet 20 % av totalbeloppet exklusive moms. Solkraft Sverige hjälper till med ansökan.

VILKEN AVKASTNING GER SOLCELLER?

Avkastningen på en solcellsanläggning beror på förutsättningarna, men ligger mellan 7–10 % årligen för privatperson. För företagare ligger avkastningen mellan 10–17 % årligen.

HUR LÅNG ÄR ÅTERBETALNINGSTIDEN PÅ SOLCELLER?

Återbetalningstiden varierar beroende på anläggningens storlek och fastighetens förutsättningar. Räknat utifrån dagens elpris är den cirka 10–12 år för privatpersoner och cirka 7–9 år för företagare.

LÖNAR SIG SOLCELLER I SVERIGE?

För oss som jobbar med solceller råder det ingen tvekan om att intresset för solenergilösningar ökar i snabb takt. Samtidigt är det många som undrar om vi verkligen har tillräckligt med soltimmar i Sverige för att investeringen ska bli lönsam. Svaret är ett rungande ja!

läs mer här
MÅSTE MAN UNDERHÅLLA PANELERNA?

En solcellsanläggning är i stort sett helt underhållsfri, då regn och snö sköter om det mesta av rengöringen.

Boka kostnadsfritt hembesök

Boka kostnadsfritt hembesök
Stefan Larsson

För att boka en kostnadsfri konsultation eller för att ställa frågor om solceller direkt till oss,
fyll i dina uppgifter här så ser vi till att rätt person återkopplar till dig.

Välkommen att höra av dig!