Vad ska man tänka på när man skaffar Solceller?

Intresset för att producera egen solenergi med solpaneler på villataket ökar alltmer. Tillväxten av just solkraft förväntas att fyrdubblas mellan 2018-2022. Orsakerna till det är flera, men billigare teknik och statliga skattelättnader har skapat betydligt bättre förutsättningar för privatpersoner att producera sin egen el. Från nästa år (2021) förväntas även ett nytt ”grönt avdrag” träda i kraft för de som installerar ”grön teknik” som ska underlätta klimatomställningen.

Men hur ska man då tänka när man ser på möjligheterna att skaffa solceller?

Vi har bett Daniel Edlander, en av våra regionansvariga att lyfta några övergripande punkter att ta med sig in i processen:

”Det ligger i allas intresse att det blir en trygg, säker och långsiktig installation”

Daniel EdlanderDaniel Edlander

Välj en erfaren solcellsleverantör som ger bra garantier och gör platsbesök

En god kunskap, som bygger på lång erfarenhet inom företaget som man anlitar, och som säkerställer att hela processen från projektering till montering och installation är kvalitetssäkrad. Det finns några grundläggande faktorer som taklutning, läge och skuggor som i stort påverkar elproduktionen, men sett till att verkligen få en optimerad lösning som levererar över lång tid så krävs det stor kunskap för att få ihop det. Det ligger i allas intresse att det blir en trygg, säker och långsiktig installation. Kopplat till detta är också en installationsgaranti som en bra leverantör kan ge dig som köpare.

I projekteringsfasen så är det viktigt att en rådgivare gör ett platsbesök; diskuterar en lösning utifrån den unika fastigheten och som man därifrån anpassar och skräddarsyr en lösning för. Noggrann mätning och förståelse för förutsättningarna är viktigt för att få en realistisk bild av hur mycket en anläggning kan producera och hur det påverkar ekonomin. I grunden en bärande faktor i beslutsunderlaget.

Solpaneler på tak i Uddevalla

Vad är viktigt när man väljer solcellspanel?

Hur mycket el kan panelerna producera? Vilka garantier har dom? Just garantier, både effekt- och produktgaranti, kopplade till panelen kan variera från 10 till 25-30 år vilket är viktigt att tänka på. Vi kan många gånger se en korrelation mellan bra, kvalitativa paneler och långsiktigheten i investeringen.

Är det lönsamt med solceller?

Ja, om du har rätt tak och förutsättningar. Men det är just därför det är viktigt att en rådgivare kommer hem till dig och undersöker detta. Då kan vi med säkerhet validera hur lönsam en solcellsanläggning kan bli, också sett till kundens specifika önskemål och hur en anpassad solcellsanläggning kan leverera mot dessa.

Och självklart så är klimatperspektivet en stor vinst för oss alla!