Strålande sponsorsamarbete

Ännu ett strålande sponsorsamarbete inlett! Ulf Bergström är en profil inom Travsverige. Vi är mycket stolta över att ha fått leverera, montera och installera Ulfs nya solenergianläggning och över att han vill vara ambassadör för vårt varumärke. Solkraft och hästkraft! Kan det bli annat än superkraft?