Slopat investeringsstöd till förmån för grönt avdrag för solceller

Artikel skriven av Ulf Wengeler

Investeringsstödet infördes 2009 och var generöst, då sökanden kunde få mer än hälften av kostnaderna för installation av solcellsanläggningen täckta genom stödet. Intresset för investeringsstödet – även kallat solcellsstödet – var stort redan från början och närmare 100 milj kr fördelades till sökanden. Investeringsstödet har sedan förlängts, stödnivåerna förändrats och mer pengar skjutits till efterhand.

STOPP FÖR INVESTERINGSSTÖD
Den 11 juni publicerade regeringen i ett pressmeddelande att de stoppar för nya ansökningar till investeringsstödet för solceller från och med den 7 juli. Solelkommissionen och solelbranschen har sedan länge förordat en utfasning av investeringsstödet under ordnade former. Med en sådan framförhållning skapas en övergångsperiod till en solcellsmarknad som fungerar under marknadsmässiga villkor för fastighetsägare. De står för hälften av de solcellsanläggningar som installeras i Sverige idag.

UTNYTTJA ROT-AVDRAGET
En ny form av investeringsstöd – så kallat ”grönt avdrag” planeras, vilket du kan läsa mer om här nedan. Tills denna lösning är på plats kan du med fördel nyttja det ROT-schablonavdrag på 9 % som redan finns på plats och som till skillnad från investeringsstödet dras av direkt på din faktura.

FÖRSLAG TILL GRÖNT AVDRAG
För privatpersoner och villaägare har Finansdepartementet remitterat en promemoria med förslag om att införa ett grönt avdrag för privatpersoner som installerar grön teknik. Det gröna avdraget är ett solcellsstöd som föreslås fungera på liknande sätt som rot- och rutavdraget. Det innebär att villaägaren omedelbart får del av skattelättnaden.

GRÖNT AVDRAG BARA FÖR VILLAÄGARE
Tanken är att det gröna avdraget ersätter investeringsstödet från 2021. Det gröna avdraget gäller dock bara villaägare. Det innebär att företag, bostadsrättsföreningar, lantbruk, kommuner, bostadsbolag och regionernas fastigheter blir helt utan investeringsstöd.

ÄNNU FÅ SOLCELLER PÅ STORA TAK
Ännu så länge är det bara en mycket liten andel av Sveriges fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som utnyttjat sina takytor och installerat solcellsanläggningar. Ett investeringsstöd har dock varit en viktig förutsättning för att komma igång med utbyggnaden av solceller i Sverige. Att med så kort varsel stoppa investeringsstödet för solceller, när den varit ett katalysator för solcellsbyggnaden sedan 2009, verkar oövervägt.

MER PENGAR I HÖST
Regeringen garanterar dock att alla som färdigställer sin solcellsanläggning senast sista juni 2021 får del av investeringsstödet på oförändrad nivå. Det innebär att de kommer att skjuta till mer pengar i höstbudgeten.