Samarbete och långsiktighet

Strålande, nu blir vi ännu starkare! Vi välkomnar Tvåtumfyra Byggnadsaktiebolag som ny samarbetspartner! Genom att bidra med kompetens och resurser till varandra kan vi delta i större upphandlingar och ta oss an ännu större projekt. Samarbete och långsiktighet för gemensamma framgångar! Let’s go!