En kvarts miljard kronor till villaägare med solceller

Artikel skriven av Ulf Wengeler

Stora förändringar av regelverken för solceller kännetecknar förra året – och fortsätter i år – samtidigt som utbyggnaden av solcellsparker tagit ordentlig fart.

VILLAÄGARE MED SOLCELLER FÅR KOMPENSATION
En glädjande nyhet för alla ca 9 000 villaägare som installerade solceller på sina villatak under förra året gick miste om solcellsstödet. Anledningen var att investeringsbidraget för solceller snabbt drogs in och avvecklades, i takt med att avsatta stödpenagr var på väg att ta slut. De kommer nu att kompenseras för den oväntade förlusten. Därför avsätter regeringen nu 260 miljoner kronor till dessa ca 9 000 solcellsägarna som har installerat solceller på sina villatak, men aldrig fick solcellsstödet utbetalt.

GLAPPET MELLAN TVÅ STÖDSYSTEM SKAPADE FÖRVIRRING 
Denna grupp fastighetsägare har kommit i kläm mellan två olika gröna stödsystem för solcellsinstallationer. När pengarna tog slut i det tidigare systemet förra sommaren, valde regeringen att inte skjuta till nya pengar för de som då ansökte om investeringsbidrag för resterande del av året. Beskedet kom som en överraskning, eftersom staten tidigare alltid skjutit till mer pengar när de tagit slut under tidigare år.

260 MILJONER I EXTRASTÖD
Många villaägare har varit besvikna, men samtidigt har informationen från statligt håll varit tydlig att ingen är garanterad solcellsstöd, eftersom investeringsbidraget var ett rambegränsat stöd. Men för några veckor sedan meddelade regeringen att de i sin vårbudget beslutat att lägga till 260 miljoner kronor, vilket i genomsnitt ger varje drabbad villaägare ett tillskott med drygt 25 000 kronor i kassan.

NYTT GRÖNT ROT-AVDRAG 
År 2021 innebär fler förändringar av regelverken för solel i Sverige. Investeringsbidraget som funnits i under drygt 10 års tid, men nu slipper villaägare att ansöka om solcellsstöd och förlita sig på regeringens välvilja att tillskjuta och bevilja medel, vilket oftast varit förknippat med långa handläggningstider hos Energimyndigheten. Villaägare kan nu beställa en solcellsanläggning och få ett grönt RUT-avdrag direkt avdraget på fakturan. Nivån på det nya gröna avdraget är 15% på den totala investeringen, inklusive material och arbetskostnader.

EFFEKTGRÄNSEN HÖJS FRÅN 255 KW TILL 500 KW
För större fastighetsägare finns inget investeringsbidrag att ansöka om längre. De får istället effektgränsen för energiskattebefrielse höjd från 255 kW installerad effekt till den nya effektgränsen 500 kW, vilket gäller fr o m 1 juli 2021. Men det lär dröja ännu en tid innan effektgränsen tas bort helt. Inom EU är det bara Finland och Sverige som har denna typ av effektgräns.

ANDELSÄGD SOLEL UTREDS FORTFARANDE
För andelsägda solcellsanläggningar finns fortfarande inga svar den utredning som startades år 2017 och som fortfarande utreder frågan om en breddning av skattereduktionen till de som bor i lägenhet. Än så länge är det bara villaägande hushåll som kan investera i solceller, medan lägenhetsinnehavare inte kan bidra till en välbehövlig utbyggnad av solcellsbaserad el i Sverige.

För större fastighetsägare finns inget investeringsbidrag att ansöka om längre. De får istället effektgränsen för energiskattebefrielse höjd från 255 kW installerad effekt till den nya effektgränsen 500 kW, vilket gäller fr o m 1 juli 2021. Men det lär dröja ännu en tid innan effektgränsen tas bort helt. Inom EU är det bara Finland och Sverige som har denna typ av effektgräns.

NATIONELL STRATEGI FÖR SOLCELLSPARKER EFTERLYSES
Intresset för solcellsparker ökade under år 2020 – och fortsätter öka under år 2021 – men utvecklingen är fortfarande i startgroparna, trots att Sverige har bra förutsättningar med god tillgång till markytor och mycket bra solinstrålning längs kusterna. Solcellsparker kan med fördel byggas i södra och mellersta Sverige, där det idag råder stor brist på elproduktion som kan motverka effektbristen i elnätet. Det har till följd att elpriserna skjuter i höjden och blir mycket volatila.