Ännu ett megabra år har nått sitt slut! Så här dags förra året kunde vi med stolthet rapportera att vi under 2018 hade haft en total solpanelsförsäljning på 8 Megawatt. Inte i vår vildaste fantasi kunde vi då ana att vi under 2019 skulle sälja omkring 1 200 anläggningar motsvarande totalt 17 Megawatt. Vilken strålande utveckling och vilken glädje att vi fått hjälpa så många att sänka sina elkostnader och minska sina negativa miljöavtryck. Megastort tack till alla er som ger oss ert förtroende att vara er helhetsleverantör inom solceller.

Vi önskar er alla ett gott nytt och soligt år!
/Peter Olsen, VD Solkraft Sverige