Maximal elproduktion

med marknadens bästa växelriktare

Solkraft Sverige installerar både serie- och parallellkopplade system med växelriktare från bland andra SolarEdge, SAJ, Fronius, SMA och Ferroamp.

Ett parallellkopplat system med optimerare från SolarEdge har fördelarna att man kan placera panelerna hur som helst och utnyttja takytan optimalt även vid skuggning från till exempel tak, träd och andra byggnader. Övervakning och felsökning är möjlig ner på panelnivå samt fördelen med automatisk DC-avstängning för installatörer, underhållspersonal och brandmän genom unika SafeDC-mekanismen erhålls.

Ett seriekopplat system med strängväxelriktare MPPT (Maximum Power Point Tracker) installeras med fördel när förutsättningarna inte störs av till exempel skuggor och olika takvinklar. Om man vet att en eller några paneler kommer att skuggas av till exempel en skorsten kan dessa paneler optimeras för att undvika att hela systemet går ned i effekt vid skuggning.

SolarEdge växelriktare
SAJ inverter
SMA optimerare solpaneler
Ferroamp

Fördelar SolarEdge växelriktare

Upp till 25 % mer energi:

 • Mer el produceras vilket medför kortare pay-off tid.
 • Inga onödiga förluster på grund av:
  • variation mellan panelernas nominella effekt
  • partiell skuggning
  • variation av nedsmutsning mellan panelerna
partiell skuggning

Ökad säkerhet

Säkerhet vid installation, underhåll, brandförsvar och andra nödsituationer

 • Avstängning: Endast 1 volt per panel
 • Underhåll: DC-spänningen slås automatiskt ifrån när växelriktaren stängs av
 • Akut: DC-spänningen slås automatiskt ifrån vid nätbortfall eller som en reaktion mot hög temperatur
 • Brandsäkerhet: Automatisk ljusbågsdetektering
säkerhet

Effektiv övervakning

Full access till solkraftanläggningens prestanda och felsökning på distans

 • Övervakning i realtid på panelnivå
 • Presentation av panelmatris
 • Larmhantering vid service och support
 • Enkel åtkomst via app i smartphone eller datorns webbläsare
Monitorering

Fri design

Minimal projektering med maximerad panelyta

 • Panelerna kan placeras i olika riktningar/vinklar och ändå tillhöra samma panelsträng
 • Olika typer av paneler och modeller i samma sträng
 • Panelsträngar av olika längder kan anslutas till samma växelriktare
 • Längre strängar – upp till 50 paneler per sträng
SolarEdge olika väderstreck