Högre effektivitet med växelriktare och optimerare

Upp till 25 % ökad elproduktion

Solkraft Sverige använder SolarEdge, SAJ, SMA och Ferroamp växelomriktare och optimerare. När ni använder dem erhåller ni maximal elproduktion genom MPPT (maximerad produktion i varje ögonblick) på panelnivå vilket innebär att upp till 25 % mer el produceras. Genom friheten att placera panelerna hur som helst utnyttjas takytan optimalt. Övervakning och felsökning är möjlig ner på panelnivå samt fördelen med automatisk DC-avstängning för installatörer, underhållspersonal och brandmän genom unika SafeDC-mekanismen erhålls.

SolarEdge växelriktare
SAJ inverter
SMA optimerare solpaneler
Ferroamp

Fördelar växelriktare

Upp till 25 % mer energi:

 • Mer el produceras vilket medför kortare Pay-off tid.
 • Inga onödiga förluster på grund av:
  • variation mellan panelernas nominella effekt
  • partiel skuggning
  • variation av nedsmutsning mellan panelerna
  • att panelerna åldras olika snabbt
partiell skuggning

Ökad säkerhet

Säkerhet vid installation, underhåll, brandförsvar och andra nödsituationer

 • Installation: endast 1 V per panel till dess växelomriktare och AC-spänning är påslagna
 • Underhåll: DC-spänningen slås automatiskt ifrån när växelomriktaren stängs av
 • Akut: DC-spänningen slås automatiskt ifrån vid nätbortfall eller som en reaktion mot hög temperatur
 • Brandsäkerhet: Automatisk ljusbågsdetektering
säkerhet

Effektiv övervakning

Full access till solkraftanläggningens prestanda och felsökning på distans

 • Övervakning i realtid på panelnivå
 • Presentation av panelmatris
 • Larmhantering vid service och support
 • Enkel åtkomst via webbläsare hos dator eller smartphone
Monitorering

Fri design

Minimal projektering med maximerad panelyta

 • Panelerna kan placeras i olika riktningar/vinkel och ändå tillhöra samma panelsträng
 • Olika typer av paneler och modeller i samma sträng
 • Panelsträngar av olika längder kan anslutas till samma växelomriktare
 • Längre strängar – upp till 50 paneler per sträng
SolarEdge olika väderstreck