Exempel villa

Nyinstallerad 10 kW solcellsanläggning i Göteborg

Typ: Longi Solar LR-4-60HPB 350W Full Black med SolarEdge växelriktare och infästningar från Schletter.

GARANTIER  
Installation: 5 år
Produkt: 12 år
Effekt: Minst 84.8 % effekt vid 25 år
INVESTERING  
Ordinarie pris vid totalentreprenad: 135 000 kr
Grön teknik – Möjligt ROT-avdrag 15%: 114 750 kr
MINSKAD ELKOSTNAD  
Solcellernas årsproduktion: 10 500 kWh
Kundens årsförbrukning: 15 000 kWh
Aktuellt elpris: 1,4 kr/kWh
Inköp av årlig elförbrukning: 21 000 kr
Årlig intäkt från solceller: 14 700 kr
Årlig elkostnad med solceller: 6 300 kr
Minskning av elkostnad: 70 %
AVKASTNING  
Avkastning/år: Intäkt: 14 700 kr
  Investering: 114 700 kr = 12,8 %
   

Elräkningar är en kostnad medan solceller är en investering med hög avkastning

För den överskottsel du säljer tjänar du:
Spotpris 40 öre
Extra betalning 0–40 öre
Skatteåterbäring 60 öre
Elcertifikat 1–5 öre
Nätnytta 5 öre
Summa 1,06–1,5 kr /kWh
För den sol-el du förbrukar sparar du:
Spotpris 40 öre
Nätöverföringsavgift 0–40 öre
Energiskatt 29,4 öre
Elcertifikat/admin 5 öre
Moms 21–26 öre
Elcertifikat 1-5 öre
Summa 0,96–1,45 kr/kWh

Elbehov och produktion

Månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa
% av års-förbrukning 13,89 % 11,63 % 11,32 % 8,30 % 5,98 % 4,08 % 3,67 % 4,18 % 5,38 % 8,25 % 10,16 % 13,19 %
Förbrukning 4 167 3 480 3 396 2 490 1 794 1 224 1 101 1 254 1 614 2 475 3 048 3 957 30 000
Produktion 760 1 090 2 490 3 670 4 390 4 350 4 520 3 920 2 940 2 010 910 580 31 630
Netto -3 407 -2 390 -906 1 180 2 596 3 126 3 419 2 666 1 326 -465 -2 138 -3 377 1 630
Överproduktion att sälja 0 0 0 1 180 2 596 3 126 3 419 2 666 1 326 0 0 0 14 313

ROT-avdrag för din solcellsinstallation

I dagsläget finns det en Rot-schablon på 9 % av kostnaden på en komplett anläggning med solceller. Det tidigare solcellsbidraget kan inte ansökas längre, men en stor fördel är att du gör Rot-avdraget direkt på fakturan.

Vill du veta mer och få en skräddarsydd kalkyl för din fastighet – Boka in ett kostnadsfritt besök!