Exempel villa

Nyinstallerad 10 kW solcellsanläggning i Göteborg

Typ: Astronergy CHSM6610M 305 W FB med SolarEdge växelriktare och infästningar från Schletter.

GARANTIER
Installation: 10 år
Produkt: 12 år
Effekt: Minst 80 % effekt vid 25 år
INVESTERING
Ordinarie pris vid totalentreprenad: 166 000 kr
Med 20 % statligt investeringsstöd: 132 800 kr
MINSKAD ELKOSTNAD
Solcellernas årsproduktion: 10 500 kWh
Kundens årsförbrukning: 15 000 kWh
Aktuellt elpris: 1,5 kr/kWh
Inköp av årlig elförbrukning: 22 500 kr
Årlig intäkt från solceller: 15 750 kr
Årlig elkostnad med solceller: 6 750 kr
Minskning av elkostnad: 70 %
AVKASTNING
Avkastning/år: Intäkt: 15 750 kr
Investering: 132 800 kr = 11,85 %

Elräkningar är en kostnad medan solceller är en investering med hög avkastning

För den överskottsel du säljer tjänar du:
Spotpris 30 öre
Extra betalning 0–40 öre
Skatteåterbäring 60 öre
Elcertifikat 20 öre
Nätnytta 5 öre
Summa 1,15–1,55 kr /kWh

  

För den sol-el du förbrukar sparar du:
Spotpris 30 öre
Nätöverföringsavgift 0–40 öre
Energiskatt 29,4 öre
Elcertifikat/admin 5 öre
Moms 21–26 öre
Elcertifikat 20 öre
Summa 1,25–1,5 kr /kWh

Elbehov och produktion

Månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa
% av års-förbrukning 13,89 % 11,63 % 11,32 % 8,30 % 5,98 % 4,08 % 3,67 % 4,18 % 5,38 % 8,25 % 10,16 % 13,19 %
Förbrukning 4 167 3 480 3 396 2 490 1 794 1 224 1 101 1 254 1 614 2 475 3 048 3 957 30 000
Produktion 760 1 090 2 490 3 670 4 390 4 350 4 520 3 920 2 940 2 010 910 580 31 630
Netto -3 407 -2 390 -906 1 180 2 596 3 126 3 419 2 666 1 326 -465 -2 138 -3 377 1 630
Överproduktion att sälja 0 0 0 1 180 2 596 3 126 3 419 2 666 1 326 0 0 0 14 313

Så fungerar solcellsbidraget

Med hjälp av investeringsstödet för solceller blir det enklare för dig som vill bli självförsörjande och producera egen, grön el.

Vad är investeringsstöd för solceller?

Regeringen har beslutat att främja utbyggnaden av solenergi i Sverige. Både företagare och privatpersoner har kunnat söka solcellsbidraget sedan 2009.

Hur stort är solcellsbidraget?

Efter senaste budgeten ligger bidraget på 20 % (både för privatpersoner och företagare). Avdraget beviljas på hela installationskostnaden. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor.

Hur ansöker man om solcellsbidrag?

Ansökan skickas till länsstyrelsen i ditt län. Annars kan man skicka in en digital ansökan via Boverkets E-tjänster. Installationen måste vara utförd senast 31 december 2020 för att du ska vara berättigad stöd. När du anlitar Solkraft Sverige för din solcellsinstallation så hjälper vi dig med alla nödvändiga ansökningar.

Kan man få ROT-avdrag på solceller?

Ja. Det finns en rotschablon på 9% av kostnaden på en komplett anläggning med solceller. Rotschablonen dras direkt vid order. Du kan få ROT-avdrag och även söka investeringsstöd, dock kan stöden inte kombineras. Erhålls investeringsstödet måste ROT-avdraget betalas tillbaka. Rent ekonomiskt är solcellsbidraget oftast att föredra, eftersom det ger stöd för hela kostnaden. Men eftersom det för tillfället är långa köer hos Länsstyrelserna så kan man välja att få ROT-avdrag direkt på fakturan om man istället önskar det.

Vi på Solkraft Sverige hjälper dig hela vägen – från planering till driftsättning. Boka in ett kostnadsfritt besök!