Välkommen till

vårt eget solsystem

Vårt solsystem

Solkraft Sveriges solsystem utgör hela vårt universum. Av den enkla anledningen att vi inte ägnar oss åt något annat än solenergi och klimatsmarta, lönsamma solcellslösningar samt batterier och laddboxar. Vi jobbar uteslutande med kraften från solen och har inget annat åtagande än våra kunder och deras solcellsinstallationer. Relationen till våra kunder är därför lika viktig för oss som solens kraft är för vår egen existens.

För att nå vårt mål – att hjälpa våra kunder med hållbara och energieffektiva installationer så levererar vi kundanpassade lösningar med allra högsta kvalitet på rådgivning, material, montage och servicenivå. Våra kunder ska känna trygghet över tid där de bästa solpanelerna och växelriktarna med generösa produkt- och effektgarantier tillsammans med vår egen installationsgaranti skapar långsiktighet för driften och investeringen.