Solceller för fastigheter

Solceller för fastigheter

Vi skräddarsyr solcellslösningar för fastigheter, Brf, kommersiella lokaler och företag. Vi tar dig genom hela processen – från planering till driftsättning!

Minska driftskostnaderna med solceller för fastigheter

Oavsett om du äger en fastighet eller sitter i styrelsen för en bostadsrättsförening så är målet detsamma: att minska de löpande driftskostnaderna. Elförbrukningen utgör en stor del av dessa kostnader och för vissa företag kan de vara en direkt avgörande faktor när det kommer till företagets möjligheter till ökad lönsamhet.

Genom att installera solceller på fastighetens tak minskar du inte bara din elräkning, du attraherar också nya hyresgäster och ökar fastighetsvärdet. Det kan även vara en del av din ”gröna image” som företagare.

Solpaneler för fastigheter ger många fördelar:

-Minskad elkostnad
-Långsiktig investering
-Konkurrensfördel
-Miljöprofilering
-Kräver inget löpande underhåll
-Ökar fastighetsvärdet
-Investeringsstöd

Ta det första steget mot en modernare och grönare fastighet – kontakta oss idag för att prata solceller!

Statligt bidrag

Sedan 2015 finns möjligheten att söka ett statligt bidrag via energimyndigheten på en komplett, installerad solcellsanläggning. Ansökan skickas till länsstyrelsen i ditt län. Regeringen har aviserat om ökade satsningar på solceller. Vi väntar med spänning på den nya budgeten för att se hur stort bidraget kommer att vara 2019.

Ökat fastighetsvärde & Miljöprofil

Anledningarna till att företag och fastighetsägare investerar i solenergi är många, fastighetens värdeökning, sänkta driftskostnader och miljöprofilering är några av dem. Avkastningen på investerat kapital är hög med dagens elpriser och har hög sannolikhet att bli ännu bättre. Satsning på miljön, exempelvis genom grön sol-el, är för en del företag ett måste för att inte tappa marknadsandelar. De flesta solels-producenterna använder det flitigt i sin marknadsföring. 

Lån

En årlig skattefri avkastning på mellan 10 -17 % på en investering ger en trygghet för banker vilket leder till att de lättare beviljar lån och dessutom till en fördelaktigt låg ränta. Normalt sett ökar även värdet på fastigheten vilket ger ytterligare en säkerhet.

Minimalt underhåll

En solcellsanläggning är i stort sett helt underhållsfri, nederbörd sköter exempelvis nedsmutsning och vinden tar hand om löv med mera. Övervakning av anläggningen kan du göra med din telefon eller dator. Solkraft har också möjlighet att felsöka på distans om anläggningen har en internetkoppling.En solcellsanläggning omfattas av långa garantier. Därför är det viktigt att välja en trygg leverantör vid installation av solceller. Solkraft jobbar med Europas största grossister inom solenergi.

Träffa oss och prata Solceller

Vi är ständigt ute runt om i landet och pratar om solceller.
På vårt huvudkontor i Mölndal har vi dessutom ett showroom där vi håller kostnadsfria seminarier.
För dig som är nyfiken på solenergi, passa på att träffa oss när vi är nära din hemort eller anmäl dig till ett av våra gratisseminiarier.

Mässor/event våren 2019

Skållaredsmarten

13/4

Bomässa Helsingborg Arena

5-7/4

Bomässa Vänersborg Arena Vänersborg

26-28/4

Vårens seminarier Mölndal

Onsdag 13/3 kl 19.00–20.30,

Flöjelbergsgatan 18 (vån 2 i samma byggnad som Mathem), 431 37 Mölndal

Tisdag 9/4 kl 19.00–20.30,

Flöjelbergsgatan 18 (vån 2 i samma byggnad som Mathem), 431 37 Mölndal

Torsdag 9/5 kl 19.00–20.30,

Flöjelbergsgatan 18 (vån 2 i samma byggnad som Mathem), 431 37 Mölndal

Boka ett kostnadsfritt besök

Boka en kostnadsfri konsultation med hembesök utan köptvång. Tillsammans går vi igenom förutsättningarna för just er fastighet och skräddarsyr en solcellslösning enligt era önskemål och vår projektering.