Med anledning av den nyligen antagna budgeten

Solceller är en av de mest klimatsmarta energikällorna. Vi på Solkraft Sverige är övertygade om att det på lång sikt också är en av de mest lönsamma. Att det statliga investeringsstödet halveras i den nya budgeten innebär inte att solpaneler och solenergi blir en mindre bra lösning. Med tanke på att priset på solceller gått ner ca 15 % i år, samtidigt som spotpriset på el i det närmaste fördubblats, blir solcellskalkylen framåt minst lika bra trots ett reducerat investeringsstöd. Även om stödet skulle tas bort helt finns schablonen för ROT-avdraget kvar, vilket ger en subvention om 9 % av installationens totalkostnad. Solkraft Sverige menar att solcellsmarknaden står på egna ben och att energislaget klarar sig helt på egna meriter. Vi lever i en osäker tid. Det mesta är föränderligt, så också Sveriges nya budget. Men att investera i solceller är även fortsatt en säker, långsiktigt god investering. För din ekonomi, för miljön och för vår framtid.

Solkraft Sverige följer utvecklingen med spänning. Vissa oklarheter råder i nuläget och vi ska göra vårt bästa för att hålla oss alla uppdaterade. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar.