Jippie!

Fortsatt satsning på investeringsstöd för solceller!

Regeringen föreslår i höständringsbudgeten att medlen till investeringsstöd för 2019 ökas med 500 miljoner kr till totalt 1,2 miljarder kr. I överenskommelse med Centerpartiet och Liberalerna föreslår regeringen dessutom i sin budgetproposition för 2020 en ökning med 300 miljoner kr till totalt 835 miljoner kr.

Även om sjunkande panelpriser och ökande elpriser gör att kalkylen för solceller ser bra ut även utan investeringsstöd är detta givetvis strålande nyheter för alla som vill sänka sina elkostnader och samtidigt vara en aktiv del i Sveriges omställning till att senast 2045 bli “Världens första fossilfria välfärdsland”. Dessutom mycket glädjande att regeringen tar extra höjd för det stora antalet ansökningar som redan kommit in under 2019.

Vad innebär detta för oss som levererar helhetslösningar inom solceller? En fantastiskt möjlighet att hjälpa ännu fler till en investering som gör gott för både miljö och plånbok! Det ska vara enkelt och tryggt att skaffa solceller!

/Peter Olsen, VD Solkraft Sverige